Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DUNAJSKA CESTA 5
Naziv ali firma: DELO - TČR d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5096065
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Matični podatki o delavcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju DELO-TČR d.d.,Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,za potrebe zdravstvenega,pokojninskega zavarovanja,za statistično raziskovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -priimek in ime,EMŠO,davčna številka,kraj,občina,država rojstva,stalno in začasno prebivališče, -datum nastopa zaposlitve,prejšnja zaposlitev,delovna doba,vrsta delovnega razmerja,izmensko delo,delovno mesto,tarifni razred,plačilni razred,št.točk,šolska izobrazba,šola,poklic,št.oseb,dokumente,stalnost,benificirana doba,podatki o družinskih članih in njihova EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS,Zavod za pokojninsko in invalidsko zav.RS,Davčni urad RS,Zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravni akt v pripravi. Zbirka podatkov je Slovenija v kadrovski službi,v ognjevarni omari,pisarna je zaklenjena.Dostop do osebnih podatkov ima delavec v kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka obračunskih listov-plače

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime,davčna številka,specifikacija vrste plačila,opravljenih delovnih ur,vrednost točke,mesec izplačila,izračun prispevkov,davkov,kreditov.
 • Uporabniki zbirke: zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je shranjena v omari pisarne obračuna plač in kadrovske službe.Dostop do podatkov iz obračuna plač ima delavka v obračunu plač.Izven delovnega časa je pisarna zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Podatki o plači,plačanem prispevku in obdobju zavarovanja (obrazec M4)

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: plača,plačani prispevki,zavarovalna doba,priimek in ime.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v registratorju in na disketi,v ognjevarni omari.Dpostop do podatkov ima delavka,ki obračunava plače.Izven delovnega časa je pisarna zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Povzetek obračuna dohodkov za napoved dohodnine

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: napoved dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: bruto plača,akontacija dohodnine,priimek in ime zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: Davčni urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v registratorju,v omari.Dostop do podatkov ima delavka ,ki obračuna nove plače.Izven del.časa je pisarna zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam