Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS Interna klinika, Center za zastrupitve
Sedež ali naslov: Zaloška cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5057272000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register o zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (IVZ 13)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, spol, datum rojstva, matična številka primera, občina stalnega prebivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, nosečnost, dojenje, telesna teža, ime in naslov osebe, ki je izpolnila obrazec, datum, kraj in ura zastrupitve, okoliščine zastrupitve, pot vnosa v telo, izpostavljenost, podatki o povzročitelju, zastrupitve, ostale pomembne diagnoze, klinična slika zastrupitve, ocenateže zastrupitve, zdravljenje, antidoti, dekontaminacija, konzultacija toksikologa, izid zastrupitve, napotitev po pregledu/odpustu, drugi podatki potrebni za namen vodenja registra.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam