Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Aleatorium d.o.o.
Sedež ali naslov: Bleiweisova cesta 30
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1834673000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca gostov igralnega salona

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje igralnega salona \"Casino Lev igralni salon\".
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z igralniško zakonodajo (Zakon o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 14/2011 - ZIS-UPB3), Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Ur. l. RS, št. 50/2002 - 31/2007)), zagotavlja evidentiranje vstopa v igralni salon.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz osebnega dokumenta gosta: Ime in priimek, Datum rojstva, Kraj in država bivanja, Naslov bivališča, Vrsta osebnega dokumenta, Številka osebnega dokumenta. Splošni podatki: Slika gosta zajeta pri prvem vstopu, Spol, Ev. opozorilo, da ima gost prepoved vstopa v igralni salon. Podatki, ki jih generira sistem na osnovi vstopa : Datum in ura vstopa, Število obiskov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju, skladno z internimi pravili. Na posebno zahtevo se podatki skladno z veljavno zakonodajo posredujejo državnim ustanovam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Uporabniško ime in geslo se dodeli vsakemu zaposlenemu ob nastopu dela na delovno mesto, ki dovoljuje oziroma določa obdelovanje osebnih podatkov. Uporabniško ime in geslo sta podatka, ki ju mora vsak posameznik strogo varovati. Prostori v katerih so nosilci zaupnih ali osebnih podatkov, strojna in programska oprema, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Zaposleni so podatke dolžni varovati skladno s Sklepom o varovanju podatkov z dne 18. 3. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Avdio - video nadzorni sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o igrah na srečo (Ur. l., RS, št. 14/2011 - ZIS-UPB3)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni, študenti, gostje, obiskovalci, osebe, ki parkirajo vozila v garažnih prostorih igralnega salona.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje video nadzora nad osebami v igralnicah, skladno z ZIS.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Datum rojstva, Država in kraj bivanja, Naslov, Spol, Naslov, Video posnetek, Opis sporne situacije.
 • Uporabniki zbirke: Osebe z licenco za vodjo igralnega salona ali internega nadzornika. Skladno z veljavno zakonodajo, se lahko podatki na posebno zahtevo, izročijo državnih ustanovam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do prostorov, kjer se hranijo avdio - video posnetki imajo samo pooblaščene osebe z licenco za vodjo igralnega salona ali internega nadzornika. Podatke so dolžne varovati skladno s Sklepom o varovanju podatkov z dne 18. 3. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam