Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRŽAŠKA CESTA 031
Naziv ali firma: IUV INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA, D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1360
Kraj: VRHNIKA
Matična številka: 5034825000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ident. št. delavca, enotna matična številka občana, datum rojstva, starost (leta, meseci), starejši delavec, davčna številka, ime očeta ali matere, dekliški priimek, naslov bivališča, kraj bivališča, spol, stan, ime zakonca zaposlenega v družbi, datum sklenitve delovnega razmerja, datum izstopa, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, datum predvidene upokojitve, vzdrževani družinski člani, poklic, šifra poklica, stopnja izobrazbe, delovno mesto, šifra oddelka, šifra delovnega mesta, tarifni količnik, opomba o čakanju, trajni presežek da/ne, zadnji dan dela, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), vrsta delovnega razmerja (redno, pripravnik), delovni čas (polni, skrajšan), vzrok skrajšanega delovnega časa (kat.inv.), delovni čas (ur dnevno, tedensko), izmene, vrsta dela (norma, posr.proizvodnja, režija), delo na višini, dodatek na pogoje dela, zdravniški pregled (leto), frekvenca, delovna org., ocenjevalec, % indiv.uspešnost, % na minulo delo;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IUV, d.d., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o prisotnosti in odsotnosti z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prisotnosti in odsotnosti z dela: bolniška odsotnost, čakanje, dežurstvo, dopust, fizična prisotnost, izredne nadure, izredni dopust, malica, ned – praz.nadure, neplačana odsotnost, neupravičena odsotnost, plačana odsotnost, plačane nadure, porodniška, posebne nadure, praznik, pripravljenost na domu, privatni izhodi, službena odsotnost, službena pot, študijski dopust
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci IUV,d.d. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje dostopov v informacijski sistem IUV,d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavec IUV,d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Monitor pri glavnemu vratarju, dostopen samo pooblaščenemu delavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec podjetja, registrska številka avtomobila, obiskani delavec podjetja, čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavec IUV,d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjena omara pri glavnemu vratarju podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zaklenjena omara pri glavnemu vratarju podjetja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče, naslov, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, dejavnost organizacije; podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče; uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavec IUV, d.d. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni vodje varstva pri delu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, očetovo ime, dekliški priimek, spol, stan, datum rojstva, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, vrsta delovnega razmerja, delovno meto, tarifni količnik, plača po pogodbi, izobrazba, datum vstopa v podjetje, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, krediti, administrativne prepovedi, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, življenjska zavarovanja, evidenca porabe dopusta, arhiv osebnih dohodkov (plače), evidenca bolniške odsotnosti, št. otrok oz. vzdrževanih članov za izračun olajšave za dohodnino.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavec IUV, d.d. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje dostopov v informacijski sistem IUV, d.d..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kategorija invalidnosti, opomba o čakanju, kraj bivališča, starost let, starost mesecev, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, datum predvidene upokojitve, stopnja izobrazbe, šifra poklica, poklic, vrsta delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), delovni čas (polni, skrajšan), šifra delovnega mesa, delovno mesto, vrsta dela (norma, posr. proizv., režija), dodatek na pogoje dela, trajni presežek da/ne, zadnji dan dela, del. naloge pred nastopom invalidnosti, vzrok invalidnosti – invalidnost je posledica, štev. zadnje odločbe, datum zadnje odločbe, dopolnilno mnenje, POZ za ustrezno delo da/ne, delo delavca je potrebno da/ne, štev. mesecev na čakanju, omejitve: dvigovanje bremen, norma,pripogibanje, klima, telesna drža, višina, opombe;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci IUV,d.d. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam