Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŽEROTINOVO NAM. 9
Naziv ali firma: MASARYK UNIVERSITY IN BRNO (UNIVERZA MASARYK V BRNU), FACULTY OF MEDICINE (MEDICINSKA FAKULTETA)
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 601 77
Kraj: BRNO
Matična številka: 00216224
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. HemoRec.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na paciente, ki bolehajo za hemofilijo ali kakšno podobno boleznijo povezano z nepravilno koagulacijo oziroma boleznijo, ki preprečuje normalno strjevanje krvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sistem HemoRec je zbirka podatkov, ki je zasnovana izključno za potrebe kliničnega in epidemiološkega raziskovanja. Vsebuje podatke o pacientih, ki olajšujejo diagnosticiranje in vsakdanje postopke v zdravstvenih ustanovah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Upravljalec zbirke bo zbiral osebne podatke o pacientu, podatke o poteku zdravljenja pacientov, učinkih zdravila, reakcijah na zdravilo in njegovih stranskih učinkih. Predvsem bo zbirka vsebovala podatke o aplikaciji zdravila in reakcijah pacientov na zdravilo. Iz zbirke podatkov bo razviden celoten potek zdravljenja kot tudi zdravstveno stanje pacienta.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnike zbirke podatkov lahko razdelimo v štiri skupine in sicer: 1. pacienti, ki bolehajo za hemofilijo ali kakšno drugo boleznijo povezano z nepravilno koagulacijo krvi, ki bodo imeli dostop le do svojih osebnih podatkov v zbirki; 2. zdravniki, ki bodo imeli dostop do podatkov pacientov, ki se nanašajo na paciente, ki jih zdravijo; 3. upravljalec zbirke podatkov Medicinska fakulteta, Univerze Masaryk v Brnu, ki bo imela dostop do vseh podatkov v zbirki; 4. in pooblaščene osebe: 4.1. predstavniki zdravstvenih organizacij; 4.2. predstavniki sponzorjev. Varnost podatkov zagotavlja upravljalec podatkov, ki bo onemogočil kakršno koli zlorabo ali vpogled v podatke s strani tretje nepooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je varovana z večstopenjskim varnostnim sistemom. Sistem dostopa do podatkov je zasnovan na posebni kodi, ki onemogoča dostop do podatkov nepooblaščenim osebam. Poleg tega je internetna stran zasnovana na tehnologiji SSL (Secure Socket Layers), ki preprečuje kakršenkoli vpogled, kopiranje ali spreminjanje podatkov s strani nepooblaščene tretje osebe. Prav tako je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do strežnikov, ki omogočajo delovanje sistema. Upravljalec zbirke podatkov je zagotovil nemoteno delovanje sistema. Strežniki so opremljeni s sistemom za restavracijo podatkov kot tudi s sistemom za nemoteno delovanje v primeru izpada električne napetosti iz omrežja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V zbirki podatkov je predvideno zbiranje osebnih podatkov, ki so predmet urejanja uradni evidenc in javnih knjig, vendar zbirka podatkov ni povezana z nobeno drugo zbirko. Zbirka podatkov vsebuje podatke o osebnem imenu pacienta oziroma podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznega pacienta in so potrebni za vodenje in spremljanje njegovega bolezenskega stanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku niso potrebni, ker je upravljalec v državi članici ES.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam