Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEMOFARMACIJA VELETRGOVINA ZA OSKRBO ZDRAVSTVA, D.D., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: CESTA NA BRDO 100
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5003814000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi,uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:Ime in priimek,naslov ,emšo,davčna številka,kraj rojstva,državljanstvo ,poklic,izobrazba,delovne naloge,strokovna usposobljenost,status invalidne osebnosti,zavarovani družinski člani,
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov,ki se vodi ročno v matični knjigi in personalnih mapah,je zaklenjena v kovinskih ognjevarnih omarah.Dostop do podatkov v računalniku je kodiran ,do njih imajo dostop le pooblaščeni delavci kadrovsko pravnega sektorja.Postopki in ukrepi za zavarovanjeosebnih podatov so navedeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je dne 3.4.2001 potrdila uprava družbe.Prostori,kjer se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi,za izplačilo plače in dodatkov po zakonu,prejemkov iz korektivne pogodbe za statistična raziskovanja,druge uredne namene in za uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:Ime in priimek,naslov,emšo,davčna številka,kraj rojstva,državljanstvo,poklic,izobrazba,delovne naloge,strokovna usposobljenost,status invalidne osebe,datum sklenitve in prenehanje delovnega razmerja,številka in datum pogodbe,davčne olajšave.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ,Banke ,Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi finančno v računovodskem sektorju v papirni v papirni obliki ali v elektronski obliki.Dostop do podatkov imajo za to pooblaščeni delavci .Evidenca je varovana po sistemu gesel za avtorizacijo in indentifikacijo uporabnikov programov in podatkov.Papirni nosilci podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so navedeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov , ki ga je dne 3.4.2001 potrdila Uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Kemofarmacija d.d.,Cesta na brdo 100,1000 Ljubljana ,mat.št.5003814
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca s področja varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi študentje,zunanji izvajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonskih določil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:Ime in priimek ,osebni podatki ,delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika:Uporabniki na podlagi zakonskih določil
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka ,ki se vodi ročno ,se hrani v ognjevarni omari ,ki je zaklenjena.Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovsko pravnega sektorja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi kngami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ,ki jim je priznana kategorija invalidnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ,za izvajanje pravic iz Kolektivne pogodbe ,za statistična raziskovanja ,druge uradne namene,za uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:Osebni podatki ,kategorija invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,uporabniki na podlagi zakonskih določil.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ločeno v osebih mapah,.Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci .Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so navedeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je dne3.4.2001 potrdila Uprava družbe .Prostori , v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija ,vezana na zbirko ,se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V varnostne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,namen obiska,čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno.Dostop do evidence imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje,napoteni na delo v Kemofarmacijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje plačila dijakom in študentom,za vodenje evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,napotnica študentskega servisa,trajanje dela,oddelek opravljanja dela.
 • Uporabniki zbirke: Interni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v kadrovsko pravnem sektorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o video nadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje dokazov v primeru suma storitve kaznivega dejanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,vsebovanih v zbirki OP:
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni zapis z datumom in uro zapisa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi na trdem disku računalnika,do katerega ima dostop pooblaščena oseba.Postopki in ukrepi so navedeni v Pravilniku o varovanju objaktov,naprav ter ostalega premoženja Kemofarmacije,ki velja od 22.7.2003 dalje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca uporabnikov portala FarmaPro

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Usmerjanje uredniške politike oz. vsebine strani, obveščanje uporabnikov o novostih na straneh www.farmapro.si, tiskanje in arhiviranje potrdil o opravljenih preverjanjih znanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, izobrazba, delovne naloge, e-naslov
 • Uporabniki zbirke: Kemofarmacija d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v elektronskem mediju in so ustrezno zavarovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Kemofarmacija d.d., Ljuljana, matična št. 5003814000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam