Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska 122
Naziv ali firma: AGB Nielsen, medijske raziskave, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1327844
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. baza družin "HHM"

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osnovna dejavnost podjetja - raziskovanje; podatki se obdelujejo na podlagi (pisne) privolitve sodelujočih družin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gospodinjstva, sodelujoča v raziskavi "telemetrija" (merenje gledanosti televizije)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Raziskava o gledanosti televizije, za potrebe trga(televizije za programske sheme in trženje oglasnega prostora, oglaševalci in agencije za zakupovanje oglasnega prostora)
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Katalog podatkov o gospodinjstvih: priimek, naslov, kraj, telef.št, Katalog podatkov o posameznikih: ime, status napram vodji gospodinjstva, spol, starost, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: oddelek produkcije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošni varnostni ukrepi: 1) zaklepanje predalov, omar, pisarne, 2)varovanje medijev z zapisi in navodil za uporabo medijev pred tretjimi osebami, 3)dostop do medijev z geslom, 4) uničevanje vseh pomožnih gradiv. Varovanje prostorov: 1) vstop v prostore podjetja z geslom, 2) stavba varovana z dežurno službo znotraj delovnega časa, 3) izven delovnega časa so prostori podjetja varovani z alarmnim sistemom (direktna povezava z varnostno službo). Varovanje programske opreme za obdelavo podatkov in pisnih virov podatkov: Programska oprema ima dvostopenjsko zaščito: geslo za vstop v operacijski sistem + vodenje in obdelava podatkov izključno v sistemu "Pollux", ki preverja identiteto uporabnika in njegovo upravičenost za dostop do podatkov (stopenjska gesla). Obe gesli se menjata 1 x mesečno. Pisni viri podatkov: vsi vprašalniki so šifrirani, identiteta anketiranega iz pisnega vira ni razvidna. Vprašalniki so hranjeni v omarah, ki se zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Mojca Čeligoj, direktorica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam