Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): EINSPIELERJEVA ULICA 006
Naziv ali firma: EGV, POSLOVNE IN PRAVNE INFORMACIJE, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1572504000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kompass

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodilni delavci in zastopniki podjetij, ki posredujejo svoje podatke družbi eGV d.o.o. z namenom objave teh podatkov v zbirki (bazi) Kompass.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vnos podatkov v zbirko Kompass z namenom objave podatkov o podjetjih in izločanja nevelja
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsaj 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, neprofitne organizacije, javne ustanove, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ob osebni privolitvi posameznika ali pri pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov se hranijo v podatkovnem skladišču na strežniku podjetja in v fizičnih evidencah podjetja. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov družbe eGV d.o.o. Računalniške baze podatkov so zaščitene s firewall-om in zagotavljajo visoko stopnjo varovanja podatkov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastila pooblaščena oseba podjetja eGV d.o.o. in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov družbe eGV d.o.o. Papirni nosilci podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in CD-Romi, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov družbe eGV d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradni list RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam