Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERME MARIBOR, TURIZEM, ZDRAVSTVO, REKREACIJA, d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica Heroja Šlandra 10
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1214381000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene skladne z zakonom, uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, naziv delovnega mesta, tarifni razred, delovna doba v družbi in skupna delovna doba, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. LETNI DOPUST

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, naziv delovnega mesta, skupna delovna doba, invalidnost, družinski člani, število dni letnega dopusta za tekoče leto.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZDRAVNIŠKI IN PERIODIČNI PREGLEDI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naziv delovnega mesta, stopnja in smer izobrazbe, invalidnost, poslovna enota v kateri delavec dela, datum.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PLAČ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene skladne z zakonom, uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, naziv delovnega mesta, tarifni razred, delovna doba v družbi in skupna delovna doba, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS, ZPIZ, SODIŠČA,BANKE,DURS IN drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O UTOPITVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov družbe Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe družbe, za statistična raziskovanja, za posredovanje Ministrstvu za notranje zadeve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime utopljenca, spol, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, čas in kraj utopitve, vrsta intervencije, vsi osebni podatki reševalca iz vode, čas prihoda reševalnega vozila.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POŠKODB NA KOPALIŠČIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov družbe Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene skladne z zakonom, uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki, izdelava preventivnih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, čas in kraj poškodbe, opis poškodbe, število obiskovalcev, številka posnetka, opis posega, temperatura zraka, vode, vrsta savne, relativna vlažnost, sanitetni material, ime in priimek prič, reševalec iz vode.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA UPORABNIKOV REKREACIJSKIH PROGRAMOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki programov v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PACIENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Koristniki medicinskih storitev v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene skladne z zakonom, uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, opis bolezni.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O UPORABNIKIH MASAŽ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, opis zdravstvenega stanja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki so na delovni praksi ali opravljajo delo preko študentske napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv učnega mesta, številka transakcijskega računa, banka, vrsta in smer šole, letnik, čas trajanja obvezne prakse.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in ura prijave, prijavitelj, datum in ura poškodbe, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Lečeči zdravnik delavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo, Statistični urad RS, Zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O GOSTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti, ki prenočujejo v hotelskih objektih v družbi Terme Maribor d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe družbe, statistika, za potrebe prijave in odjave prebivališča, za druge uradne namene, uveljavitev pravic posameznika na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) državljani RS: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, številka osebnega dokumenta, datum prijave, datum odjave. b) tuji državljani: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, spol, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum prijave, datum odjave.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA POSNETKOV VIDEO NADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Terme Maribor d.o.o., uporabniki storitev družbe, izvajalci del, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe varovanja ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika). Datum in čas zadrževanja v prostoru, posnetek posameznika (slika)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora poteka v skladu z določili v pravilniku o varovanju osebnih podatkov ter navodilih o ravnanju z video nadzorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL IN STORITEV NA PODLAGI AVTORSKIH, PODJEMNIH POGODB IN POGODB O SODELOVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci del in storitev, ki imajo sklenjene avtorske, podjemne pogodbe in pogodbe o sodelovanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina, stalno in ali začasno prebivališče, opis dela po pogodbi, kraj dela, rok za izvršitev dela po pogodbi, številka TRR, naziv banke, čas sklenitve pogodbe, predviden znesek izplačila, naziv in naslov delodajalca, veljavnost pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O USPOSABLJANJU, IZPOPOLNJEVANJU IN IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki se udeležijo posameznih usposabljanj, izpopolnjevanj in izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastanitve in vodenja kadrovskih evidenc ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, delovno mesto delavca, naziv usposabljanja, izpopolnjevanja, izobraževanja, kvalifikacija ali izobrazba pridobljena z usposabljanjem, izobraževanjem, izpopolnjevanjem, izvajalec usposabljanja, izpopolnjevanja, izobraževanja, obdobje usposabljanja, izpopolnjevanja, izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O SEZNANJENOSTI S POŽARNIM REDOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA ZAVAROVANCEV PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in njihovi družinski člani, ki so pristopili k skupni pogodbi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, številka police.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so zainteresirani za delo v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nabor kandidatov za prosta delovna mesta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, kraj rojstva, spol, telefonska številka, poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, hobiji, fotokopije prilog, ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, datum prošnje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod RS za zaposlovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podlage.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so pristopili k pokojninskemu načrtu (zavarovanci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zavarovancev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka, datum vstopa in izstopa iz zavarovanja, znesek vplačane premije, način vplačila premije.
 • Uporabniki zbirke: Pokojninska družba A, Davčna uprava RS in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam