Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tomačevska cesta 46
Naziv ali firma: PENTAGRAMA D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5356121000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o dobitnikih v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradnih igrah, ki jih organizira podjetje PENTAGRAMA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za žrebanje dobitnikov dobitkov, pošiljanje dobitkov dobitnikom, poročanje davčnim organom, obračun dajatev, reševanje reklamacij, tržne analize, za statistična raziskovanja, za marketinške raziskave.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Številka projekta - Zaporedna številka - Ime in priimek - Spol - Starost ( rojstni datum) - Elektronski naslov - Stalni naslov - Pošta - DŠ - Nagrada-opis - Bruto znesek - Tip obračuna - Telefon - GSM - Vrednost nagrade - Naslov za pošiljanje - Pošta za pošiljanje - Prispetje kupona - Številka kupona - Datum računa - Trgovina nakupa - Nakup - Vrednost nakupa - Najljubši izdelek - Odgovori na anketna vprašanja - Oznaka nagrade - Datum obdelave - Številka dokumenta za pošiljanje - Distributer - Datum reklamacije - Datum ponovnega pošiljanja - Opombe
 • Uporabniki zbirke: PENTAGRAMA d.o.o., TRUDEN&TRUDEN d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Prostori so tehnično varovani. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop je možen le s prijavo v sistem, ki se opravi z uporabniškim imenom in geslom posameznika. Podatki so kodirani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o občasnih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki občasno opravljajo dela v podjetju PENTAGRAMA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za marketinške raziskave.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Zaporedna številka - Ime - Priimek - Skrajšano ime za priponko - Stalni naslov - Stalni naslov pošta - Stalni naslov kraj - Začasni naslov - Začasni naslov pošta - Začasni naslov kraj - Telefon 1 - Telefon 2 - Elektronska pošta - Rojstni datum - Spol - Višina - Konfekcijska številka - Številka noge - Šola - Status študenta/dijaka do - Lasten avto/ uporaba avtomobila - Kategorija vozniškega dovoljenja - Zdravniško potrdilo - Zdravniško potrdilo veljavnost do - Davčna številka - Slika obraza - Slika figure - Aktivna/neaktivna - Opombe - Datum vnosa - Datum spremembe - Znanja
 • Uporabniki zbirke: PENTAGRAMA d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času ko v njih ni zaposlenih. Prostori so tehnično varovani. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop je možen le s prijavo v sistem, ki se opravi z uporabniškim imenom in geslom posameznika. Podatki so kodirani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja ( za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka osebnega računa, podatki o vzdrževanih družinskih članih ( ime in priimek, EMŠO, DŠ, sorodstveno razmerja, stalno bivališče).
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 1.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam