Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOBRNA 050
Naziv ali firma: TERME DOBRNA D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3204
Kraj: DOBRNA
Matična številka: 5053587000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o utopitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov TERM DOBRNA d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), za posredovanje Ministrstvu za notranje zadeve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek utopljenca, datum rojstva, naslov, kraj in čas utopitve, vrsta intervencije, ime in priimek reševalca iz vode.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za notranje zadeve - Zavarovalnica - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (obrazci prijave poškodbe, zahtevki za odškodnino, itd.) se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave (identiteta ne sme biti razvidna), za potrebe izobraževalne organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, št. osebnega računa, banka, vrsta in smer šole, letnik, čas delovne prakse.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za šolstvo in šport - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poškodb na bazenskih kopališčih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bazenov družbe TERME DOBRNA d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), izdelava preventivnih ukrepov, druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Piimek in ime, datum rojstva, naslov, kraj in čas poškodbe, opis poškodbe, opis posega, ime in priimek reševalca iz vode, ime in priimek prič.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - Ministrstvo za notranje zadeve - Zavarovalnice - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v TERMAH DOBRNA d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa, banka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, kraj dela, naziv delovnega mesta, plačilni razred, tarifni razred, strokovna usposobljenost za opravljanje del - tečaji, seminarji, delovni čas, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta zaposlitve ( nedoločen ali določen čas, krajši delovni čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, način, letni dopust, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, prenehanja delovnega razmerja, status (štipendist, pripravnik), zdravniški in periodični pregledi, ime, priimek, EMŠO otrok, zavarovanih po zaposlenemu, otroci do 15 let starosti.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - ZPIZ, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov pacientov, ki so na zdravljenju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni bolniki, samoplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, ZZZS, za statistična raziskovanja ( identiteta imetnikov ne sme biti razvidna).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, številka zdravstvenega zavarovanja, napotena diagnoza, napoteni zdravnik.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravstveni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v ambulanti upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v ambulanti je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca izvajalcev del in storitev na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni izvajalec dela, avtorskega dela ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za DURS, ZZ, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki : ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, številka osebnega računa, banka, status po odločbi davčnega organa, vrsta dela oz. storitev, čas opravljanja del ali storitev, pogodbena vrednost, čas veljavnosti pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - DURS - pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski in frs službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v TERMAH DOBRNA d. d . in fizične osebe, ki opravljajo delo oz. storitve na podlagi pravne podlage.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za sindikate, za ZZZS, druge uradne institucije in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, delovne ure, razporeditev delovnega časa, plača, stimulacije, bonusi, nadomestila plače, štev. osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, administrativne prepovedi, sodne prepovedi, preživnine, članarina sindikata, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, BVP, nadomestila v breme družbe, nadomestila v breme ZZZS, nadomestila v breme SPIZ, nadomestila v breme Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nadomestilo za prevoz na delo, nadomestilo za prehrano med delom, stimulacije, regres, jubilejne nagrade, letni dopust, sejnine, bonitete, potni stroški, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, solidarnostne pomoči, drugi prejemki iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - DURS - ZPIZ, - Sindikat - Zavarovalnice - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski in frs službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v frs in kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zavarovancev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so pristopili k skupni pogodbi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave (identiteta ne sme biti razvidna), za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki : ime in priimek, EMŠO, Davčna številka, številka police.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski in frs službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski in frs službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v TERMAH DOBRNA d. d .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za ZZZS, za ZPIZ, druge uradne institucije (Inšpektorat za delo) in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, poklic in naslov poškodovanca, datum in ura prijave, prijavitelj, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - ZPIZ - Inšpektorat za delo - Zavarovalnice - Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v kadrovski službi upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca gostov nastanitvenega obrata

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti, ki prenočujejo in bivajo v nastanitvenih objektih TERM DOBRNA d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, (identiteta gostov ne sme biti razvidna), za potrebe družbe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva in spol, če ta ni določen, državljanstvo, novo prebivališče, datum prijave, datum odjave oziroma spremembe.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za notranje zadeve – policija - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v recepciji upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v recepciji je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam