Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TOMAŽIČEVA ULICA 010
Naziv ali firma: DELFIN HOTEL ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE D.O.O. IZOLA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 5090385000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi DELFIN Hotel ZDUS d.o.o. Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, naziv delovnega mesta, tarifni razred, strokovna usposobljenost za opravljanje del - tečaji, seminarji, delovni čas, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta zaposlitve ( nedoločen ali določen čas, krajši delovni čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, letni dopust, prenehanja delovnega razmerja, status (štipendist, pripravnik), ime, priimek in EMŠO otrok do 15 let starosti.
 • Uporabniki zbirke: -ZZZS, -ZPIZ, - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (vodja splošnega sektorja, vodja finančno računovodske službe, finančni knjigovodja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v tajništvu je varovana z geslom za avtorizacijo in vstop uporabnikom programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, sklepi, pogodbe o zaposlitvi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi itd.) se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, ki so shranjene v posebni zaklenjeni omari. Delovne knjižice pa so shranjene v železnem trezorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca za plače

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi DELFIN Hotel ZDUS d.o.o. Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in drugih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, naziv delovnega mesta, tarifni razred, delovni čas, delovna doba, vrsta zaposlitve ( nedoločen ali določen čas, krajši delovni čas), invalidnost, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, transakcijski račun, administrativne in sodne prepovedi.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest - Drugi uporabniki: ZPIZ, Banke, ZZZS, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v tajništvu je varovana z geslom za avtorizacijo in vstop uporabnikom programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, sklepi, pogodbe o zaposlitvi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi itd.) se hranijo v posebno zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca gostov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gosti, ki prenočujejo hotelu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, (identiteta gostov ne sme biti razvidna), za potrebe prijave in odjave bivališča, za potrebe družbe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, številka osebnega dokumenta, stalno ali začasno prebivališče, datum prijave, datum odjave, številka sobe .
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za notranje zadeve - policija - Ministrstvo pristojno za upravo - Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest ( receptor, vodja recepcije, pom. vodje recepcije, prodaja, ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni (recepcija), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so neprekinjeno odprti 24 ur vse dni v tednu in s tem fizično varovani ter fizično dostopni za zaposlene v recepciji. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu in je varovana z geslom za vstop uporabnikov do programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (potni list, osebna izkaznica Oz. drugi osebni dokumenti) se hranijo v recepciji in do njih imajo dostop le zaposleni v recepciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi DELFIN Hotel ZDUS d.o.o. Izola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, poklic, naziv delovnega mesta, strokovna usposobljenost za opravljanje del, datum in kraj poškodbe, opis poškodbe, čas odsotnosti zaradi poškobe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi - ZZZS, delovni inšpektor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v tajništvu je varovana z geslom za avtorizacijo in vstop uporabnikom programov in podatkov. Listine, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijake in študente na praksi ali študentskem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic za izplačilo nagrad, za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, šolska izobrazba, kraj bivanja, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi - študentski servisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v tajništvu je varovana z geslom za avtorizacijo in vstop uporabnikom programov in podatkov. Listine, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podjemnikov (izvajalcev podjemnih pogodb)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalce podjemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic za izplačilo po podjemni pogodbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, , kraj bivanja, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi - banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v tajništvu je varovana z geslom za avtorizacijo in vstop uporabnikom programov in podatkov. Listine, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca članov civilne zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in člani civilne zaščite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Stalen in ažuren seznam – razpored pripadnikov CZ v naši družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: EMŠO, priimek in ime, kraj in občina rojstva, kraj stalnega bivanja, Izobrazba, telefonska številka, poklic, letnica najmanjšega otroka.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci v družbi - Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Koper.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v tajništvu je varovana z geslom za avtorizacijo in vstop uporabnikom programov in podatkov. Listine, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam