Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CESTA V GORICE 001
Naziv ali firma: COPIA D.O.O. BIROTEHNIČNA OPREMA, TRGOVINA, ZASTOPANJE, LEASING
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5327580000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, SPOL, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, DATUM ROJSTVA, KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, DRŽAVLJANSTVO, ŠTEVILKA TRR ZA NAKAZILA.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, SPIZ, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI RAČUNALNIŠKO, DOSTOP DO PODATKOV IMA LE ENA OSEBA, KI VODI ZBIRKO IN DIREKTOR. DOSTOP JE ZAŠČITEN Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI ALI JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lamovšek Liljana, zaposlena v Copia d.o.o., Dragomelj 154c, 1230 Domžale
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI, OBISKOVALCI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VAROVANJE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: SLIKOVNI ZAPIS
 • Uporabniki zbirke: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTOR KJER SE HRANIJO POSNETKI JE ZAKLENJEN, DOSTOP DO POSNETKOV PREKO RAČUNALNIKA JE OMEJEN Z GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Igor Pavlovčič, direktor podjetja Copia d.o.o., Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DOBAVITELJI IN KUPCI PODJETJA COPIA D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: NEPOSREDNO TRŽENJE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV OZ. IME KUPCA ALI DOBAVITELJA, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠIFRA SEKTORJA POROČANJA ZA NAMENE STATISTIKE FNANČNIH RAČUNOV
 • Uporabniki zbirke: AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKE SO V RAČUNALNIŠKI OBLIKI, DOSTOPNE ZAPOSLENIM V PODJETJU Z DOLOČENIM GESLOM ZA DOSTOP DO BAZE
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI ALI JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: LAMOVŠEK LILJANA, ZAPOSLENA V PODJETJU COPIA D.O.O. stanuje Dragomelj 154c, 1230 Domžale
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam