Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOZJAK NAD PESNICO 2a
Naziv ali firma: AJM OKNA -VRATA-PESNICA D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2211
Kraj: PESNICA PRI MARIBORU
Matična številka: 5391610000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. OBRAČUN PLAČ

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPIZ, zakon o zdravstvenem zavarovanju, zakoni in predpisi o zaposlovanju, kolektivna pogodba, drugi zakoni in predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izračun bruto plač, nadomestil, obremenitve z dohodnino, izračun dodatkov, bonitet, odtegljajev, povračil stroškov in neto izplačila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime rojstni podatki, prebivališče, EMŠO, davčna št. izobrazba, delovno mesto, organizacijska enota količnik, tarifna skupina, delovna doba, funkcionalna znanja, strokovna znanja, strokovni izpit, razporeditve vrsta delovnega razmerja invalidnost, družinski člani prostovoljno zdravstveno zavarovanje dodatno zdravstveno zavarovanje rezultati zdravniških pregledov obračunski listi za plače, nadomestila, drugo podatki za dohodnino telefonska in druge številke za komunikacijo drugo v skladu s potrebami
 • Uporabniki zbirke: obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v železni omari v kadrovski službi, po delovnem času v zaklenjeni pisarni, celoten objekt pa je varovan fizično in z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. IZPLAČILA PO POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPIZ, zakon o zdravstvenem zavarovanju, zakoni in predpisi o zaposlovanju, kolektivna pogodba, drugi zakoni in predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki po pogodbah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izračun izplačil na osnovi opravljenega dela po pogodbi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime rojstni podatki, previbališče, EMŠO, davčna št. podatki o osnovi za pogodbeno delo obračun pogodbenega dela telefonska in druge številke za komunikacijo drugo v skladu s potrebami
 • Uporabniki zbirke: obračun pogodb
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v železni omari v kadrovski službi, po delovnem času v zaklenjeni pisarni, celoten objekt pa je varovan fizično in z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPIZ, zakon o zdravstvenem zavarovanju, zakoni in predpisi o zaposlovanju, drugi zakoni in predpisi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki o prisotnosti za namen obračuna plač, nadomestil plač, evidenco odsotnosti, ukrepe varstva pri delu itd
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime rojstni podatki, prebivališče, EMŠO, davčna številka rojstni podatki, prebivališče, EMŠO, davčna št. izobrazba, delovno mesto, organizacijska enota količnik, tarifna skupina, delovna doba, funkcionalna znanja, strokovna znanja, strokovni izpit, razporeditve vrsta delovnega razmerja invalidnost, družinski člani prostovoljno zdravstveno zavarovanje dodatno zdravstveno zavarovanje rezultati zdravniških pregledov telefonska in druge številke za komunikacijo drugo v skladu s potrebami
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v železni omari v kadrovski službi, po delovnem času v zaklenjeni pisarni, celoten objekt pa je varovan fizično in z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o DDV - davčne knjige, ZGD - pravila poslovanja in drugi zakoni in predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci izdelkov in storitev - fizične osebe dobavitelji izdelkov in storitev - fizične osebe kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih druge fizične osebe v poslovanju družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaračunavanje dobav in storitev obračun davkov poslovno sodelovanje analiziranje podatkov za poslovne namene vprašalniki o zadovoljstvu kupcev za ISO standard druge poslovne potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime prebivališče, davčna številka podatki o poslovnih transakcijah telefonska in druge številke za komunikacijo drugi podatki za poslovne potrebe
 • Uporabniki zbirke: komericla, nabava, prodaja, računovodstvo, tehnologija in druge službe po potrebi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v pisarnah in arhivu, po koncu delovnega časa v zaklenjenih prostorih, celoten objekt pa je varovan fizično in z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZGD - pravila poslovanja, Zakon o DDV - davčne knjige in drugi zakoni in predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci izdelkov in storitev - fizične osebe dobavitelji izdelkov in storitev - fizične osebe kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih druge fizične osebe v poslovanju družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: "pridobitev osnov za zaračunavanje dobav in storitev" obračun davkov poslovno sodelovanje analiziranje podatkov za poslovne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime prebivališče, davčna številka podatki o poslovnih transakcijah telefinska in druge številke za komunikacijo drugi podatki za poslovne potrebe
 • Uporabniki zbirke: nabava, prodaja, komerciala, računovodstvo in druge službe po potrebi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: med delovnim časom v pisarni vodje računovodstva, po koncu delovnega časa v zaklenjenih prostorih, celoten objekt pa je varovan fizično in z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam