Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Limboška c.2.
Naziv ali firma: Marles Hiše Maribor d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2341
Kraj: Limbuš
Matična številka: 78307732
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče,kraj dela, poklic, šolska izobrazba,strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas (ur tedensko),zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas),invalid, ukvarjanje z dopolnilnim delom,datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja,razlog prenehanja delovnega razmerja,dejavnost delodajalca (šifra),rojstnipodatki o družinskih članih (če delavec zahteva da se odmerja pravilna akontacija dohodnine za vzdrževane družinske člane),podatki o šolanju delavca,ki ga financira delodajalec.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci upravljavca oz.delodajalca, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari,delovna knjižica pa v vodotesni in ognjavarni omari oz.blagajni v pisarni kadrovskega delavca upravljavca,dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran in dostopen z navedbo gesla.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci,ki vodijo kadrovske evidence,kot to predvideva 2.odst.46.člena Zakona o delovnih razmerjih.Pooblastilo teh delavcev je izkazano v njihovi pogodbi o zaposlitvi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam