Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TIVOLSKA CESTA 050
Naziv ali firma: IUS SOFTWARE D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5333482000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 17-306/1990)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni v podjetju, zunanji sodelavci, študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za namene notranjega informiranja ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče (ulica, pošta, kraj), EMŠO, davčna številka, izobrazba, zaposlitev za določen / nedoločen čas / delo preko študentskega servisa, datum sklenitve / prenehanja delovnega razmerja, delovno mesto in naziv, nastop delovnega razmerja, kraj opravljanja dela ...
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se uporabljajo zgolj za interne namene. Zaradi urejanja kadrovskih zadev se osebni podatki posredujejo družbi ADVISE d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je shranjena v računalniškem arhivu, varovani z geslom, do katerega ima dostop le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. IUS Obvestila

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57-2615/2000).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki na IUS Obvestila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek (opcijsko), naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se uporabljajo zgolj za interne namene in se ne posredujejo tretjim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je shranjena v računalniškem arhivu, varovani z geslom, do katerega ima dostop le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Forum pravniki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57-2615/2000).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki foruma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (opcijsko) naslov elektronske pošte poklic (opcijsko) datum rojstva (opcijsko).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se uporabljajo zgolj za interne namene in se ne posredujejo tretjim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je shranjena v računalniškem arhivu, varovani z geslom, do katerega ima dostop le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam