Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRŽAŠKA CESTA 42
Naziv ali firma: B2 D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5321018
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu podjetja, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani odrasli, ki se izobražujejo oziroma opravljajo izpite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih. Za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek odraslega, ki se izobražuje oz. opravlja izpite, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, podatki o poteku njihovega izobraževanja od vključitve v izobraževanje do končanja izobraževanja oziroma do izpisa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Srednje ekonomske šole Ljubljana, zasebne šole in Srednje ekonomske šole Maribor, zasebne šole - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih. Za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava k izpitu, zapisniki o izpitu, ime in priimek, spol, datum, kraj občina in država rojstva, prebivališče, podatki o poteku izpita in o doseženi oceni, ime in priimek izpraševalca oziroma članov izpitne komisije, kadar udeleženec opravlja izpit pred komisijo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Srednje ekonomske šole Ljubljana, zasebne šole in Srednje ekonomske šole Maribor, zasebne šole - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izdanih spričeval in drugih listin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih. Za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, vrsta in številka ter datum izdane listine.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Srednje ekonomske šole Ljubljana, zasebne šole in Srednje ekonomske šole Maribor, zasebne šole - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja, ki so končali izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih. Za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj občina in država rojstva, prebivališče, vrsta in številka ter datum izdane listine.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Srednje ekonomske šole Ljubljana, zasebne šole in Srednje ekonomske šole Maribor, zasebne šole - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Višje strokovne šole, Višje strokovne šole, enota Maribor in Višje strokovne šole, enota Primorska - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, drugi podatki po posebnih predpisih, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Višje strokovne šole, Višje strokovne šole, enota Maribor in Višje strokovne šole, enota Primorska - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotna matična številka občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ocena dosežena na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Višje strokovne šole, Višje strokovne šole, enota Maribor in Višje strokovne šole, enota Primorska - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci B2 d.o.o, Višje strokovne šole, Višje strokovne šole, enota Maribor in Višje strokovne šole, enota Primorska - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v referatu ali arhivu šole, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15. 3. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam