Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠMARTINSKA CESTA 152
Naziv ali firma: MAROS TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5338492000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka elektronskih naslovov prejemnikov Marosovega e-biltena

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletnega mesta www.maros.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje e-biltena
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski poštni naslov
 • Uporabniki zbirke: Maros d.o.o., Innovatif d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno z varnostno politiko podjetja Innovatif d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Naročniki tiskanih katalogov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki spletnega mesta www.maros.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje izbranih tiskanih katalogov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Maros d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu z varnostno politiko podjetja Maros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam