Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rudarska cesta 9
Naziv ali firma: MULTIMA D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1412
Kraj: Kisovec
Matična številka: 5812801000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih in plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, sistema socialnega varstva in zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka zaposlenca, priimek, ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, datum zadnje spremembe, spol, stan, priimek ob rojstvu, davčna številka, stalno bivališče, začasno bivališče, podjetje, delovni dnevi do vstopa v podjetje, datum vstopa v podjetje, delovno razmerje, datum izteka delovnega razmerja, datum zaposlitve za nedoločen čas, delovno mesto, oddelek, tarifni razred, datum razporeditve, status, čas razporeditve, datum izteka razporeditve, število dni dopusta. Podatki za plače: Transakcijski račun, davčna uprava, staž, stalnost, tarifni razred, količnik, ocena, osnova, olajšava. Izobrazba: šola, smer izobrazbe, naziv strokovne izobrazbe, stopnja, leto dokončanja šole, izobraževanje ob delu, tečaji, seminarji. Zadnja zaposlitev: Pokojninska in predhodna DD v skupini, vsa predhodna delovna doba v skupini Ostalo: Prevoz, vrsta prevoza, invalidnost, opombe. Posebni podatki: datum in zapadlost zdr.pregleda, datum in zapadlost poučevanja VPD
 • Uporabniki zbirke: Multima d.o.o., Kisovec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi v digitalni obliki na računalniku, ki je zavarovan z uporabo gesla. Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, je shranjena v ognjevarni zaklenjeni omari, prostori,v katerih so hranjeni podatki ročno in računalniško, so varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca registriranih uporabnikov na spletnem portalu E-revir

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki portala E-revir: obiskovalci se registrirajo za določene storitve na portalu (npr.sodelovanje na forumu)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za interno statistično obdelavo glede strukture obiskovalcev/uporabnikov spletnega portala E-revir in obveščanje o osveženih vsebinah na portalu tiste, ki so ob registraciji tako želeli (označili)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kraj bivališča, pošta, spol, elektronski naslov, dokončana stopnja izobrazbe
 • Uporabniki zbirke: Multima d.o.o., Kisovec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo v računalniški bazi na strežniku, optimalno varovanem v skladu s sodobnimi računalniškimi/programskimi orodji;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca avtorjev, sodelujočih na portalu E-revir

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji člankov na portalu E-revir
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o avtorskem delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, naslov, kraj bivališča, pošta, elektronski naslov, davčna številka, informacija o davčni zavezanosti, številka bančnega računa, ime banke, pri kateri je račun odprt, občina stalnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: Multima d.o.o. Kisovec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniku, ki je otpimalno varovan, zaščiten z geslom in se izven delovnega časa ugasne, shranjen je v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklenejo in so varovani z alarmnim sistemom;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam