Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dalmatinova ulica 2
Naziv ali firma: DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1538
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5132088
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DZS, d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti izhajajočih iz pogodbe o zaposlitve, za druga uradne namene in za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - rojstni podatki (datum in kraj rojstva) - spol - EMŠO - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o stalnem in začasnem prebivališču - podatki o invalidnosti - poklic - šolska izobrazba - strokovna izobrazba - podatki o delovnem razmerju: datum sklenitve delovnega razmerja,kraj dela,strokovna usposobljenost,delovno mesto in področje dela,delovni čas, pokojninska doba,Vrsta delovnega razmerja(NDČ,DČ),podatki o zavarovanju, podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevkov številka TRR oziroma hranilne knjižice,podatki o nesrečah pri delu,datum prenehanja delovnega razmerja -podatki o družinskih članih: ime in priimek ter EMŠO za otroke stare do 15 let ime in priimek,podatki o prebivališču, EMŠO in status družinskega člana,ki je zavarovan po delavcu
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS Zavod za zdravstveno zavarovanje RS Zavod za statistiko RS Davčna uprava RS Zavod za zaposlovanje RS Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabiki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev ali osnovo v pogodbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osobni podatki so hranjeni v računalniku,dostop do njih je omogočen samo zaposlenim v kadrovski službi, obračunu plač in skrbniku informacijskega sistema preko posebnega strežnika in gesla.Deloma so zbrani tudi v personalnih mapah, ki so hrenjene v ognjevarnih omarah, ki so zaklenjene,dostop do teh podatkov imajo samo zaposleni v kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev-fizičnih oseb ZAL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in prejemniki katalogov DZS,d.d.,Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpopolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, telefonsko anketiranje in statistične ogdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek -bivališče(kraj oziroma ulica s hišno številko,poštna številka in kraj pošte) -država -telefon in domači e-naslov -spol -poklic,ki ga opravlja -zaposlitev -način obveščanja(po pošti,po e-naslovu) -leto rojstva -zvrst literature,ki kupca zanima -stopnja izobrazbe -število otrok -udeležba na seminarjih -razred,kje poučuje (če je kupec učitelj) -podatki iz ankete o uporabi naših gradiv in o pripravljenosti za nadaljnje izobraževanje ali promocijske aktivnosti -vir podatka o kupcu
 • Uporabniki zbirke: Uporaba je omejena samo na interno uporabo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki kupcev-fizičih oseb so hranjeni v računalniku,dostop do njih je omogočen samo zaposlenim v komerciali in skrbniku informacijskega sistema in še to preko posebnega strežnika in osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki kupcev -fizičnih oseb se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev-fizičnih oseb e-trgovina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci e-trgovine DZS,d.d., Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpopolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb in stetistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - bivališče (kraj oziroma ulica s hišno številko, poštna številka in kraj pošte) - država - domači e-naslov - e-naslov v službi* - številka telefona in GSM* - davčna številka* - način obveščanja (po pošti, po e-naslovu)* - leto rojstva* - zaposlitev* - zvrst literature,ki kupca zanima* - stopnja izobrazbe* - število otrok* *podatke se vodi samo, če jih kupci sporočijo (podatki so neobvezni za nakup preko e-trgovine).
 • Uporabniki zbirke: Uporaba je omejena samo na interno uporabo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki kupcev-fizičih oseb so hranjeni v računalniku,dostop do njih je omogočen samo zaposlenim v e- trgovini in skrbniku informacijskega sistema in še to preko posebnega strežnika in osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki kupcev - fizičnih oseb se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam