Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LITOSTROJSKA 44 D
Naziv ali firma: CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1313932
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN/ALI UPORABNIKOV PSIHODIAGNOSTIČNIH SREDSTEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci – uporabniki psihodiagnostičnih sredstev Centra za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana in posamezniki, ki izrazijo željo po prejemanju centrovih informacij. Kupec je fizična oseba, ki psihodiagnostična sredstva plača in prevzame
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanja kupcev o morebitnih n
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime, organizacija, kjer je zaposlen (stalno ali honorarno), naslov (ali domač naslov),  datum rojstva, datum diplome, univerza, fakulteta, oddelek, naziv specializacije, član katerega strokovnega društva/združenja je, opravljena usposabljanja za uporabo psihodiagnostičnih sredstev.
 • Uporabniki zbirke:  Davčna uprava Republike Slovenije,  Računovodska hiša, d.o.o. Ljubljana (po pogodbi s Centrom za psihodiagnostična sredstva o izvajanju računovodskih del),  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 12. 1. 2006 izdal Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA UDELEŽENCEV SEMINARJEV IN USPOSABLJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci seminarjev in usposabljanj, ki jih razpiše in organizira Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika (npr. o usposobljenosti), na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja ali druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime, rojstni datum, organizacija, kjer je zaposlen,  naziv seminarja oz. usposabljanja, ki se ga je udeležil, kdaj je to bilo, kje, koliko časa je trajalo.
 • Uporabniki zbirke:  Plačnik.  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 12. 1. 2006 izdal Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ZUNANJIH SODELAVCEV PO AVTORSKIH POGODBAH ALI POGODBAH O DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci Centra za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o avtorstvu ali pogodbenem delu, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, stalno bivališče;  honorar, banka, št. bančnega računa,  delovne naloge,  datum sklenitve in prenehanje pogodbe.
 • Uporabniki zbirke:  Davčna uprava Republike Slovenije,  AJPES,  Računovodska hiša, d.o.o. Ljubljana (po pogodbi s Centrom za psihodiagnostična sredstva o izvajanju računovodskih del),  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 12. 1. 2006 izdal Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA O UDELEŽENCIH PSIHOLOŠKIH TESTIRANJ, PSIHOLOŠKIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, za katere druga podjetja, organizacije naročijo psihološki pregled/testiranje ali pa posamezniki, ki sami izrazijo željo po tem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime, rojstni datum, izobrazbena in poklicna kariera oz. ključni podatki iz življenja,  posameznikovi odgovori na različnih psiholoških preizkusih in/ali vprašalnikih, lestvicah, ti rezultati spremenjeni v standardizirane in normalizirane vrednosti,  psihološko mnenje.
 • Uporabniki zbirke:  Organizacija ali posameznik, ki je psihološki pregled/testiranje naročil/-a.  Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Psihološke mape so izven delovnega časa zaklenjene v kovinski ognjevarni omari. Dostop do teh podatkov ima le direktorica. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 12. 1. 2006 izdal Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam