Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CESTA STE MARIE AUX MINES 009
Naziv ali firma: CABLEX D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4290
Kraj: TRŽIČ
Matična številka: 5298580000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Cablex d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanje dohodnine, obračunih odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja t.i. M-4.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) opravljene ure, c) skupaj neopravljene ure, d) neopravljene ure – nadomestila v breme družbe, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, c) nadomestilo neto plače v breme organizacije, d) nadomestila neto plače v breme drugih, e) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; - podatki o članstvu v sindikatu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari in v prostoru arhiva upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence plač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Cablex d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanje dohodnine, obračunih odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja t.i. M-4.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) opravljene ure, c) skupaj neopravljene ure, d) neopravljene ure – nadomestila v breme družbe, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, c) nadomestilo neto plače v breme organizacije, d) nadomestila neto plače v breme drugih, e) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; - podatki o članstvu v sindikatu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari in v prostoru arhiva upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence plač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka zavarovanca, naselje, občina, zakonski stan, poklic - delovno mesto, šolska izobrazba delavca, koliko časa je opravljal to delo, podatki o neposrednemu vodji (priimek in ime, naslov prebivališča), podatki o očividcu (priimek in ime, naslov prebivališča), opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, vodja proizvodnje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prisotnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Cablex d.o.o., dijaki in študenti, delavci preko najema.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka delavca, delovni čas, delovni koledar, dopusti, prisotnost na delu in vse vrste odsotnosti z dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, poslovni partnerji, prevozniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tedensko brisanje oz. presnemavanje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), čas in datum posnetka, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vhodi v zgradbo so v in tudi izven delovnega časa tehnično varovani (vhodna vrata so zaprta, možnost odpiranja le s kartico oz. z notranje strani). Pri poslovnem vhodu je nameščena kamera za kontrolo dostopa v zgradbo podjetja (ob pogledu na kamero odpremo vhodna vrata).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zaposlenih invalidov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo status invalida II. In III. stopnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, priimek in ime, matična številka, stopnja invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam