Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): NA PLAVŽU 079
Naziv ali firma: TEHTNICA ŽELEZNIKI D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4228
Kraj: ŽELEZNIKI
Matična številka: 5034485000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi soglasja oziroma osebne privolitve zaposlenih delavcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov se nanaša na zaposlene delavce v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je vzpostavljanje potrebnih kadrovskih evidenc za uveljavljenje pravic posameznika do katerih je na podlagi sklenitve delovnega razmerja upravičen.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za vsako zbirko osebnih podatkov se določi s katalogom zbirke osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, občina, država, prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalid., datum sklenitve delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nismo zavezani k izpolnjevanju podatkov o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam