Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KIDRIČEVA CESTA 055
Naziv ali firma: ALPETOUR - BANDAG, D.D., PODJETJE ZA OBNAVLJANJE AVTOPLAŠČEV
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5144540000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,emšo,davčna št. , kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,kraj dela,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas(ur tedensko)zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja,invalid,datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja,razlog prenehanja del.razmerja,dejavnost delodajalca-25.120
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje slovenije drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca v tajništvu upravljalca,dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci,ki vodijo kadrovsko evidenco
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam