Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Obrtna cona 16
Naziv ali firma: Unitplast d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8333
Kraj: Semič
Matična številka: 5956692
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca za spremljanje rokov za obnovo izpitov za varstvo pri delu, zdravniške preglede, izpite za požarno varnost
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, delovno mesto, datum rojstva, spol, delovno razmerje, datum izvedbe uvajanja v delo, delo uvajanja, datum izpita varstvo pri delu, rok obnove, posebni izpiti, usposabljanje za požarno varnost, rok obnove, zdravniški pregled, rok obnove, vrsta pregleda, zdravstvene omejitve, invalidnost, praktično usposabljanje za gašenje požarov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v bazi podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, spol, datum rojstva, delovna doba v podjetju in izven, bančni računi, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v bazi podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o registraciji prihodov in odhodov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, evidenca o porabi letnega dopusta
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v bazi podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam