Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): WOLFOVA ULICA 001
Naziv ali firma: PHARMASWISS, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1518810000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strokovne javnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so naslovniki obveščanja strokovne javnosti o zdravilih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o prejemnikih informacij o Pharmaswissovih obstiječih in novih preparatih ter aktivnostih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, strokovni, akademski oz. znanstveni naziv, specializacija, službena funkcija, institucija, poštni naslov, službeni elektronski naslov, službena stacionarna telefonska številka, službena mobilna telefonska številka, službena telefaks številka.
 • Uporabniki zbirke: Družba Pharmaswiss d.o.o. kot upravljalec zbirke podatkov ter njeni pravni nasledniki, pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 2.7.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni datum, davčna številka, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovni čas, številka transakcijskega računa, elektronski naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Družba Pharmaswiss d.o.o. kot upravljalec zbirke podatkov ter njeni pravni nasledniki, pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z izdelavo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 2.7.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodbenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, rojstni datum, davčna številka, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovni čas, številka transakcijskega računa, elektronski naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Družba Pharmaswiss d.o.o. kot upravljalec zbirke podatkov ter njeni pravni nasledniki, pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 2.7.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Kadrovska evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju PharmaSwiss d.o.o. in družinski člani, ki jih zaposleni vzdržuje ali ima preko zaposlenega urejeno zdravstveno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, priimek ob rojstvu (dekliški priimek), datum rojstva, občina in kraj rojstva, spol delavca, vrsta državljanstva, občina in krajevna skupnost stalnega prebivališča, občina stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, občina začasnega prebivališča, področje zaposlitve, vrsta delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, šolska izobrazba, poklic po standardni klasifikaciji poklicev, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Družba PharmaSwiss d.o.o. kot upravljalec zbirke podatkov ter njeni pravni nasledniki, pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 2.7.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca samostojnih podjetnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Samostojni podjetniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv samostojnega podjetja, sedež, davčna številka, identifikacijska številka za DDV, matična številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Družba Pharmaswiss d.o.o. kot upravljalec zbirke podatkov ter njeni pravni nasledniki, pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo posebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 2.7.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam