Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni; Pediatrična klinika, Klinični oddelek za diabetes in presnovne bolezni
Sedež ali naslov: Zaloška cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5057272000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Register bolnikov s sladkorno boleznijo in prirojenimi presnovnimi motnjami in endokrinopatijami (IVZ 28)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in riimek, občina stalnega prebivališča, izobrazba, diabetes v sorodstvu, podatki o nosečnosti, mesec in leto ugotovitve diabetesa, nastop simptomov diabetesa, telesna teža, telesna višina, simptomi ob manifestaciji, debelost kot povod za manifestacijo, infekti kot povod za manifestacijo, druge bolezni in stanja kot povod za manifestacijo, zdravila kot povod za manifestacijo, diagnoza je postavljena, tip diabetesa ob odkritju, gestacijski diabetes, retinopatija, nevropatija, nefropatija, diabetična gangrena, makroangiopatija udov, makroangiopatija cerebralna, makroangiopatija koronarna, nefroangioskleroza, akutne komplikacije, arterijska hipertenzija, peroralna terapija, insulin-kratki, insulin-srednji, insulin-dolgi, hipoglikemične kome, sopojavi terapije, šifra vzroka smrti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam