Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACRONI, PODJETJE ZA PROIZVODNJO JEKLA IN JEKLENIH IZDELKOV D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA BORISA KIDRIČA 44
Poštna številka: 4270
Kraj: JESENICE
Matična številka: 5688418000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam funkcionalnega izobraževanja delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki se funkcionalno izobražujejo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pregled izobraževanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, obrat/služba, potrdila o opravljenih tečajih, stroški tečajev, opravljeni seminarji, stroški seminarjev.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec HRM 1, strokovni sodelavec HRM 2, strokovni sodelavec za razvoj kadrov, strokovni sodelavec za organizacijo dela, vodja kadrovske službe, direktorica za pravne in kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovske službe. Pri računalniški obdelavi podatke varuje vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje. v računalniku – pod geslom v papirni obliki – v ognjavarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Seznam praktikantov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Praktikanti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco zaradi kasnejšega kadrovanja (morebitne zaposlitve), štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, šola oz. fakulteta, ocena opravljene prakse, bančni račun, znesek izplačane nagrade
 • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec HRM 1, strokovni sodelavec HRM 2, strokovni sodelavec za razvoj kadrov, strokovni sodelavec za organizacijo dela, vodja kadrovske službe, direktorica za pravne in kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Seznam delavcev po podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe in zunanji delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, delavska številka, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega bančnega računa, izplačani znesek.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec za razvoj kadrov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Seznam delavcev agencij za zaposlovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki v družbi delajo preko zunanjih agencij za zaposlovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje in spremljanje zaposlenih delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, državljanstvo, naziv kraja, stalno bivališče, začasno bivališče, občina, očetovo in materino ime, stan, izobrazba, naziv poklica, EMŠO, št. delovne knjižice, davčna številka, priimek in ime zakonca, rojstvo, imena datumi rojstev otrok, številka bančnega računa in naziv banke, ime delavčevega osebnega zdravnika in zdravstveni zavod
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec HRM 1, strokovni sodelavec HRM 2, strokovni sodelavec za razvoj kadrov, strokovni sodelavec za organizacijo dela, vodja kadrovske službe, direktorica za pravne in kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Seznam delavcev, ki so pripadniki rezervnega sestava slovenske vojske

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so rezervni pripadniki slovenske vojske.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje pripadnikov in njihove odsotnosti ob obveznem usposabljanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, terminski načrt usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec HRM 2
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Seznam delavcev - študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti / dijaki, ki na podlagi napotnic opravljajo delo v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje študentskega dela in izpolnjevanje obveznosti pogodbenih strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov bivališča, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec HRM 2
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Seznam poškodovanih delavcev pri delu / na poti na delo /z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so utrpeli poškodbo pri delu ali na poti na delo/z dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, datum poškodbe, vrsta poškodbe, izbrani zdravnik, izobrazba, drugi osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec HRM 2
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovske službe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Prijava obiskov (Obiski - Time&space manager)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, gostje, delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje vstopov in izstopov oseb, za zagotavljanje varnosti premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, razlog vstopa/izstopa, datum in ura prihoda, ime in priimek kontaktne osebe, h kateri je oseba napotena, naziv firme, reg. št. osebnega avtomobila, št. magnetne vstopne kartice
 • Uporabniki zbirke: Receptor družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Seznam izposojevalcev knjižničnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki (izposojevalci) strokovne knjižnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje izposojenega knjižničnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, telefon, naslov bivališča, izobrazba, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: koordinator za standarde in projektno dokumentacijo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vstopnih dovoljenj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: (vodilni) delavci družbe, zunanji izvajalci del, delavci družb, ki imajo svoje sedeže v zavarovanem območju družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev kontrole vstopov/izstopov, za varovanje premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, registrska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec 2, tajnice, varnostniki pooblaščene varnostne službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni pooblaščene osebe Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca videonadzornih posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja vstopa ali izstopa v/iz prostorov družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek, datum in čas vstopa ter izstopa.
 • Uporabniki zbirke: glavni direktor (vsi posnetki) strokovni sodelavec 2 (vsi posnetki) 3x varnostnik pooblaščene varnostne službe (samo vpogled v živo sliko) direktor kakovosti (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) vodja priprave vložka (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) vodja špedicije (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) vodja službe VZE (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) vodja proizvodnje Jeklarne (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) 2x vodja jeklarskih surovin (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) vodja priprave in obdelave vzorcev (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) 2x komercialist strateške nabave (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere) vodja elektro energije (izbrani posnetki z določene videonadzorne kamere)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca personalnih map

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco in sprotno ažuriranje sprememb podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, državljanstvo, naziv kraja, stalno bivališče, začasno bivališče, občina, očetovo in materino ime, stan, izobrazba, naziv poklica, EMŠO, št. delovne knjižice, davčna številka, priimek in ime zakonca, rojstvo, imena otrok in datumi rojstva, številka bančnega računa in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: Tajnice družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Seznam delavcev, ki so člani sindikatov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe, ki so člani sindikatov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje plačanih članarin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec za področje plač, predstavnik sindikata SKEI, predstavnik sindikata KNSS-Neodvisnost
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško, dostop v računalnik je varovan z vhodno kodo. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Matični podatki delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklenitev delovnega razmerja - izstavljanje pogodb o zaposlitvi, prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi - za sprotno ažuriranje podatkov oz. sprememb - razni izpisi podatkov - evidenčni kartoni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, državljanstvo, naziv kraja, stalno bivališče, začasno bivališče, občina, očetovo in materino ime, stan, izobrazba, naziv poklica, EMŠO, št. delovne knjižice, davčna številka, priimek in ime zakonca, rojstvo, imena otrok in datumi rojstva, številka bančnega računa in naziv banke, ime delavčevega osebnega zdravnika in zdravstveni zavod.
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec HRM 1, strokovni sodelavec HRM 2, strokovni sodelavec za razvoj kadrov, strokovni sodelavec za organizacijo dela, vodja kadrovske službe, direktorica za pravne in kadrovske zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih ognjevarnih omarah v pisarni kadrovske službe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Štipendisti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti štipendistov in štipenditorja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, št. osebnega bančnega računa, šola oz. fakulteta, spričevala zaključenih letnikov oz. potrdila o opravljenih izpitih (ocene), potrdila o vpisu, telefonska številka, elektronski naslov, zneski prejetih štipendij
 • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec za razvoj kadrov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovske službe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Seznam izobraževalcev ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki se izobražujejo ob delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev izpolnjevanja medsebojnih obveznosti (plačilo stroškov izobraževanja, izpolnjevanje delovnih obveznosti delavca ipd.).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, obrat/služba, šola oz. fakulteta, spričevala zaključenih letnikov oz. potrdila o opravljenih izpitih (ocene), potrdila o vpisu, stroški šolnin
 • Uporabniki zbirke: Strokovni sodelavec za razvoj kadrov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Seznam prosilcev za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen zaposlovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, kontakt, izobrazba, drugi osebni podatki
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec HRM 1, strokovni sodelavec HRM 2, vodja kadrovske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovske službe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Delovna dokumentacija DD1 v času postopka IK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v postopku za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe postopka na IK (invalidska komisija)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, delovno mesto, drugi osebni podatki
 • Uporabniki zbirke: strokovni sodelavec HRM 2, strokovni delavec VZD
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovske službe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Ključi varovanega prostora se v skladu s Hišnim redom hranijo v elektronski omarici za shranjevanje in nadzor ključev (Keywatcher). Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca poškodovanih delavcev pri delu/na poti na delo/z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so utrpeli poškodbo pri delu (ali na poti na/iz dela, nenadna bolezen na delovnem mestu - npr. slabost, omedlevica, srčni zastoj itd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za spremljanje (analizo) poškodb pri delu, priprava ciljev za zmanjševanje poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum poškodbe, nadrejena oseba, vrsta poškodbe, izobrazba, spol, stalno/začasno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: strokovni delavec VZD, vodja službe VZE, glavni direktor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in računalniško. Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca vseh zaposlenih v podjetju (usposabljanje)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki se usposabljajo s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti (PV) in nevarnih snovi (NS)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za organizacijo in vodenje usposabljanja s področja VZD, PV in NS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, izobrazba, poklic, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: strokovni delavec VZD, vodja službe VZE, glavni direktor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno (v papirni obliki, v fasciklih) in računalniško (Program Evidence za varnost pri delu in ocena tveganja). Podatki v papirni obliki so shranjeni v zaklenjenih omarah v pisarni pooblaščene osebe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca vseh zaposlenih v podjetju (zdravstveno varstvo)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so napoteni na preventivni, usmerjeni obdobni ali ciljani zdravstveni pregled k izvajalcu medicine dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih (npr. premestitve zaradi zdravstvenih omejitev, omejitev določenih delovnih nalog, ki bi vplivale na poslabšanje zdravstvenega stanja zaposlenega ipd.)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto, drugi podatki iz Ocene tveganja za izpolnitev Napotnice
 • Uporabniki zbirke: strokovni delavec VZD, vodja službe VZE, glavni direktor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno (v paprini obliki, v fasciklih) in računalniško (program Evidence za varnost pri delu in ocena tveganja). Shranjeni so v zaklenjenih omarah v pisarni pooblaščene osebe. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Dostop v prostor, kjer se hrani zbirka, je mogoč samo v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja oz. druge pooblaščene osebe. Prostor se ob odsotnosti delavca obvezno zaklepa. Nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki so nameščeni tako, da stranke (delavci) nimajo vpogleda vanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam