Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VIDEM 80
Naziv ali firma: JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1312
Kraj: VIDEM DOBREPOLJE
Matična številka: 5089956000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Učenci, vpisani v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE - Starši vpisanih učencev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. za potrebe obveznega izobraževanja in izvajanje z zakonom določenih nalog b. za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela pri izdelavi statističnih analiz (brez identitete učenca).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se o učencih hranijo trajno, o starših eno leto po končanju šolanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O UČENCU: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem PODATKI O STARŠIH: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni delavci v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE v POŠ PONIKVE, KOMPOLJE in STRUGE b. drugi delavci v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OŠ DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN DRUGIH LISTINAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obveznega izobraževanja in izvajanje z zakonom določenih nalog za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela pri izdelavi statističnih analiz (brez identitete učenca).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O UČENCU: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem PODATKI O NAPREDOVANJU UČENCA: dosežen učni uspeh v posameznih šolskih letih, dosežen uspeh ob koncu šolanja, podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci na JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE drugi pooblaščeni delavci in uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTIH UČENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli Soglasje staršev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Učenci, vpisani v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. za potrebe obveznega izobraževanja in izvajanje z zakonom določenih nalog b. za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela pri izdelavi statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O UČENCU: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem PODATKI O GIBALNIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTIH UČENCA: telesna teža, višina, voluminoznost, hitrost, moč, vzdržljivost in koordinacija.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni delavci V JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE b. drugi pooblaščeni delavci in uporabniki v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OŠ DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o osnovni šoli - Soglasje staršev oz. skrbnikov, razen v primerih, določenih z zakonom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Učenci, vpisani v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE - Starši vpisanih učencev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obveznega izobraževanja in izvajanje z zakonom določenih nalog - za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela pri izdelavi statističnih analiz (brez identitete učenca).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem  podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli  podatki o napredovanju učenca  družinska in socialna anamneza  razvojna anamneza  diagnostični postopki  strokovna mnenja drugih institucij, pristojnih za pomoč in svetovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci V JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE - drugi delavci v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OŠ DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH V ZAVODU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni V JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE In v vrtcu RINGARAJA IN CICIBAN KOMPOLJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: i. za uveljavljanje pravic zaposlenega, ki izhajajo iz dela - za potrebe izdelave statističnih analiz in poročil (brez identitete zaposlenih) - za namen določen v 4. členu Zakona o evidencah na področju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno ali začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, naziv in plačilni razred, delovni čas in naloge, status zaposlitve, podatki o plačah;
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni delavci v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE b. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu RINGARAJA IN CICIBAN KOMPOLJE pri JVIZ OSNVNI ŠOLI DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov na Ministrstvu za šolstvo (ŠKIS).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH VPISANIH IN VKLJUČENIH V ENOTO VRTCA RINGARAJA IN VRTEC CICIBAN PRI JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o VRTCIH.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Otroci, vpisani v vrtec Ringaraja in Ciciban pri JVIZ OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE - STARŠI VPISANIH OTROK.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. za pot
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo ENO LETO PO IZPISU IZ VRTCA.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O OTROKU: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z otrokom PODATKI O STARŠIH: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v vrtcu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci pri JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE - drugi delavci v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu pri JVIZ OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o vrtcih - Soglasje staršev oz. skrbnikov, razen v primerih, določenih z zakonom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Otroci, vpisani v vrtec pri JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE - Starši vpisanih učencev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: . za potrebe obveznega izobraževanja in izvajanje z zakonom določenih nalog b. za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela pri izdelavi statističnih analiz (brez identitete učenca).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku obiskovanja vrtca.v
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  podatki o otroku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otroci  podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v vrtcu  podatki o napredovanju otroka  družinska in socialna anamneza  razvojna anamneza  diagnostični postopki  strokovna mnenja drugih institucij, pristojnih za pomoč in svetovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v vrtcu in v V JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE - drugi delavci v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu Ringaraja in Ciciban Kompolje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA PODATKOV O PLAČILIH STARŠEV V VRTCU PRI JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o vrtcih - Soglasje staršev oz. skrbnikov, razen v primerih določenih z zakonom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vpisani in vključeni v vrtec RINGARAJA IN CICIBAN PRI JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. za potrebe vzgoje in var
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po izpisu otroka iz vrtca, oziroma po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili izbrani..
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: i. podatki o otroku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom ii. podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v vrtcu III. podatki o višini plačil staršev in mesečnih plačilih staršev.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni delavci na JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE b. drugi delavci v skladu z Zakonom o vrtcih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu pri JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH DELAVCEV PRI JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobaževanja - Zakon o računovodstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v vrtcu in v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. za potrebe in izvajanje z zakonom določenih nalog b. za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela pri izdelavi statističnih analiz brez identitete otroka).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  končni obračuni plač zaposlenih  izplačilne liste.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci na JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava s zbirko podatkov na Ministrstvu za šolstvo in šport (ŠKIS)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENCAH O POŠKODBAH PRI DELU DELAVCEV V JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v vrtcu in v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: . za potrebe in izvajanje z zakonom določenih nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po končanem zdravljenju in po razrešitvi vseh odškodninskih zahtevkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  Prijava poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci na JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam