Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Gorenjska cesta 23
Naziv ali firma: INTERBLOCK, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1234
Kraj: Mengeš
Matična številka: 1318225
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposlene, zunanji sodelavci, študentje, štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interne potrebe kadrovanja in notranjega informiranja, izračun plač,dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 5 let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi oziroma največ pet let po prenehanju zunanjega sodelovanja oziroma študentskega dela.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv podatka: ime in piimek, naslov, pošta in kraj, EMŠO, davčna številka, vrsta zaposlitve, nastop delovnega razmerja/prnehanje, delovno mesto, naziv in stopnja izobrazbe, bruto znesek po pogodbi, število otrok mlajših od 15 let, izračun delovne dobe, številka osebnega računa delavca, tarifni razred, tel., GSM, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se uporabljajo zgolj za interne namene podjetja in se ne posredujejo uporabnikom ali tretjim osebam - dostopni so pravni službi, službi varnosti in licenciranja, finančni službi ter vodilnim delavcem (vodstvu podjetja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov so shranjeni v računalniškem arhivu, varovani z geslom do katerega ima dostop le pooblaščena oseba v podjetju. Prav tako so podatki nahajajo v personalnih mapah, ki se nahajajo v posebnem arhivu, do katerega imajo dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam