Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmartinska 152
Naziv ali firma: Zavod IPF
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1531964
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov varovanega repertoarja Zavoda IPF

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki varovanega repertoarja Zavoda IPF
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki
 • Uporabniki zbirke: Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - Zavod IPF
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ni podatka
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Poslovni register AJPESa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca imetnikov glasbenih sorodnih pravic

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: imetniki glasbenih sorodnih pravic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - Zavod IPF
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ni podatka
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam