Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TOMŠIČEVA ULICA 2
Naziv ali firma: NAD MESTOM D.O.O. LJ
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1894811
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. člen - 78. člen ZVOP-a.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (obiskovalci, zaposleni, poslovni partnerji,…), ki se nahajajo na območju discoteke Global oziroma v prostorih, v katerih se izvaja video nadzor podjetja Nad mestom d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje škodne ter kazenske odgovornosti gostov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 mesec oziroma je odvisen od količine podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek, ki se nanaša na posameznika ter datum in čas vstopa in izstopa iz območja/prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Nad mestom d.o.o. Ljubljana (direktor, prokurist, vodja gostinstva ter manager discoteke), policija. Servisna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzor je lociran v varovanjem prostoru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe Nad mestom d.o.o.. Dostop do pregledovanja video posnetkov imajo 4 pooblaščene osebe. Dostop je varovan s kodo. S 01.03.2007 smo razširili izvajanje videonadzora z dodatnimi 16 kamerami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca članov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani podjetja Nad mestom d.o.o. Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Stati
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, poklic, številka mobitela, elektronski naslov ter slika.
 • Uporabniki zbirke: Nad mestom d.o.o. Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se shranjujejo prijavnice, ki so vir osebnih podatkov, so v zaklenjenem prostoru, računalniška oprema, ki služi za obdelovanje podatkov, je v zaklenjenih prostorih izven delovnega časa. Podjetje je varovano z alarmno napravo ter videonadzorom, pogodbeno povezano z varnostno službo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop od lokalne mreže je varovan z požarnim zidom, imamo VPN, kjer se dovoljuje dostop samo iz določenih IP naslovov. Splošni pravilnik družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. ZVOP-a
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam