Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Stegne 9b
Naziv ali firma: ZALOŽBA ROKUS KLETT, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5539978000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Člani Kluba National Geographic Junior

 • Pravna podlaga (neobvezno): člani kluba so vsi naročniki na revijo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki na revijo National Geographic Junior.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je direktni marketing. Pri analizah identiteta ni razvidna, pri uporabi v raziskovalne namene (vzorčenje, segmentacija) so upoštevana določila mednarodnega kodeksa ESOMAR za tržno in javnomnenjsko raziskovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, telefaks številka, naslov e-pošte, šolski razred, podatki o predmetu nakupa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kupci produktov v knjigarni in preko knjigarne

 • Pravna podlaga (neobvezno): naročilo kupca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci produktov preko knjigarne Center Rokus.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je poslovanje z naročniki (izda
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, telefaks številka, naslov e-pošte, podatki o predmetu nakupa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Poverjeniki revij Založbe Rokus na šolah

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna, ustna prijava.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji - poverjeniki revij Založbe Rokus na šolah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je osnovno poslovanje. Pri analizah identiteta kupca ni razvidna, pri uporabi v raziskovalne namene (vzorčenje, segmentacija) so upoštevana določila mednarodnega kodeksa ESOMAR za tržno in javnomnenjsko raziskovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, telefax številka, naslov e-pošte, podatki, ki so predmet poslovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Učitelji na šolah

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava, posredno: javne zbirke podatkov, šolska uprava.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji na osnovnih šolah, učitelji na srednjih šolah, učitelji na jezikovnih šolah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je obveščanje o programskih novostih na področju izobraževalnih gradiv, o organiziranih oblikah izobraževanja učiteljev o izobraževalnih gradivih (seminarji, simpoziji…) ter
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, predmet poučevanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Učitelji na šolah - elektronsko komuniciranje

 • Pravna podlaga (neobvezno): izpolnjen obrazec.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji na osnovnih šolah, učitelji na srednjih šolah, učitelji na jezikovnih šolah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je obveščanje o programskih novostih na področju izobraževalnih gradiv, o organiziranih oblikah izobraževanja učiteljev o izobraževalnih gradivih (seminarji, simpoziji…) ter
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, predmet poučevanja, naslov e-pošte
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Raziskovalni panel Skupina Praktik

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredna ustna ali pisna prijava.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji na osnovnih šolah, učitelji na srednjih šolah, učitelji na jezikovnih šolah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je poglobljeno sodelovanje na področju raziskav in razvoja izobraževalnih gradiv: priprava in evalviranje gradiv pred produkcijo (poskusna poglavja) in postprodukcijsko (ankete, fokusne sku
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, domači naslov, telefon, naslov e-pošte, predmet poučevanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Raziskovalni panel Svetovalec Junior

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna prijava.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bralci revije National Geographic Junior.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je poglobljeno sodelovanje na podro
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, naslov e-pošte, šolski razred
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Poslovni partnerji - knjigotržci

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava, posredno: javne zbirke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Knjigarnarji: poslovodje, zaposleni v knjigarni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež knjigarne, telefon, telefax, naslov e-pošte, podatki o predmetu poslovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Poslovni partnerji - oglaševalci

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava, posredno: javne zbirke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni in dejanski oglaševalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je poslovanje in obveščanje o novostih. Pri analizah identiteta ni razvidna, pri uporabi v raziskovalne namene (vzorčenje, segmentacija) so upoštevana določila mednarodnega kodeksa ESOMAR za tržno in javnomnenjsko raziskovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , ime in sedež podjetja, telefon, telefax, naslov e-pošte, podatki o predmetu poslovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Uredniki, novinarji

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava, posredno: javne zbirke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uredniki in novinarji tiskanih in elektronskih medijev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je obveščanje o organiziranih tiskovni
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež medija, telefon, telefax, naslov e-pošte, področje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Naročniki na časopis Devetletka.net

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki na časopis Devetletka.net.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je dostava časopisa. Pri analizah identiteta ni razvidna, pri uporabi v raziskovalne namene (vzorčenje, segmentacija) so upoštevana določila mednarodnega kodeksa ESOMAR za tržno in javnomnenjsko raziskovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Naročniki na National Geographic Junior - priloga za učitelje

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki na National Geographic Junior - prilogo za učitelje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je dostava brezplačne priloge. Pri analizah identiteta ni razvidna, pri uporabi v raziskovalne namene (vzorčenje, segmentacija) so upoštevana določila mednarodnega kodeksa ESOMAR za tržno in javnomnenjsko raziskovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Honorarni sodelavci podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Honorarni sodelavci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je poslovanje. Pri analizah identiteta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, podatki o predmetu sodelovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), Davčni urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Vzgojitelji v vrtcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava, posredno: javne zbirke podatkov, uprava vrtca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzgojitelji v vrtcih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je obveščanje o programskih novostih na področju izobraževalnih gradiv ter di
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež vrtca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zaposleni podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisne informacije pred zaposlitvijo, pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je realizacija pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, podatki, ki so predmet zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Kupci produktov - knjižni program

 • Pravna podlaga (neobvezno): naročilo kupca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci produktov - knjižni program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je osnovno poslovanje s kupci (izda
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, telefaks številka, naslov e-pošte, podatki o predmetu nakupa.
 • Uporabniki zbirke: Kupci produktov - knjižni program.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Informiranje o novostih - Center Rokus

 • Pravna podlaga (neobvezno): izpolnjen obrazec.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci knjigarne Center Rokus
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, področje zanimanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Neposredna povratna informacija kupcev produktov Pons in National Geographic

 • Pravna podlaga (neobvezno): izpolnjen obrazec.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci izdelkov Pons in National Geographic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Name
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, letnica rojstva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Kupci produktov - revijalni program

 • Pravna podlaga (neobvezno): naročilo kupca, naročilo preko poverjenika na šoli.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki produktov - revijalni program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je poslovanje z naročniki (izda
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, telefaks številka, naslov e-pošte, šolski razred, podatki o predmetu nakupa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Kontaktne osebe na šolah in v vrtcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): neposredno: ustna ali pisna prijava, posredno: javne zbirke podatkov, uprava šole, vrtca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ravnatelj (osnovna šola, srednja šola, jezikovna šola, vrtec), vodja šole, vrtca, vodja učbeniškega sklada, vodja šolske knjižnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je obveščanje o programskih novostih n
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, vrtca, funkcija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Udeleženci nagradnih iger in natečajev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prijavljeni k nagradnim igram in sodelujoči na natečajih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger in natečajev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je izvedba nagradne igre ali natečaja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 24.04.2006), poštni distributer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Portal National Geographic Slovenija

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prejeto elektronsko sporočilo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči na portalu in različnih storitvah, kot so e-novice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je obveščanje o novostih in direktni marketing.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov e-pošte, IP številka.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni zaposleni podjetja Založba Rokus Klett, d.o.o. (po Pravilniku).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalnikih pooblaščenih zaposlenih podjetja so zaščiteni z dostopom zgolj preko osebnega gesla, delovni prostori so izven delovnega časa pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam