Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ljubljanska cesta 6 b
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER ŠENTJUR
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3230
Kraj: ŠENTJUR
Matična številka: 1781740
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O UPORABNIKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti; za potrebe uveljavljanja pravice posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; EMŠO;davčna številka; datum, kraj in občina rojstva;naslov stalnega/začasnega bivališča;telefonska številka uporabnika;medikamentozna terapija;vrste obravnav izven VDC;ocena stopnje razvitosti in funkcioniranja uporabnika;čas in kraj usposabljanja oz.šolska izobrazba;državljanstvo;datum sprejema/odpusta uporbnika;stopnja motnje v duševnem razvoju in druge oviranosti;način prihoda uporabnika v VDC;bivalno okolje;uporabnikovi viri dohodkov;opravilna (poslovna) (ne)sposobnost; izbrani osebni zdravnik/ginekolog;dogovor o izvajanju storitve;podatki o zakonitih zastopnikih (ime,priimek,naslov,razmerje do uporabnika,telefonska številka);nagrade uporabnika (mesečna ocena uporabnika v zaposlitvenem programu, višina nagrade, način plačila);dnevna realizacija(izvedene prostočasne in druge aktivnosti uporabnika,udejstvovanje uporabnika v zaposlitvenem programu);soglasje k izvajanju prostočasnih in drugih dejavnosti uporabnika;individualiziran program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za uporabnika;obiski prireditev v okviru dnevnega varstva;poškodbe uporabnika pri delu;delovna oblačila in obutev; prisotnost uporabnikov
 • Uporabniki zbirke: MDDSZ; Zavarovalnica Maribor;CSD; pooblaščeni delavci upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO,davčna številka, kraj dela, pogodba o zaposlitvi,datum, kraj in občina rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, telefonska štvilka, registrska številka osebnega vozila,šolska izobrazba, pridobljeni nazivi, dodatna usposabljanja in izobraževanja, poklic, državljanstvo,datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja(določen/nedoločen čas),delovno mesto, opis delovnih nalog,delovni čas,način prihoda na delo(izjava),poškodbe pri delu, delovna oblačila in obutev, družinski čalni.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca,MDDSZ,Zavod za zdravtveno zavarovanje Slovenije,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Zavrovalnica Triglav Celje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih uprave, del pa v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco in pooblaščeni delavci v računovodstvu zaradi obračuna plač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci upravljalca zbirke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka,naslov stalnega/začasnega bivališča, šolska izobrazba,datum sklenitve delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja (določen/nedoločen čas), delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dnevnik delovnih ur(ure letnega dopusta, prazniki, strokovno izobraževanje, ure v breme ZZZS), nadure, delovna uspešnost, pravice iz ZPIZ, prejemki delavcev(solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo),izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Davčna uprava Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki (M-4 in letni podatki o dohodnini za delavce)se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevrniomari v prostorih arhiva upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam