Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Koroška 11
Naziv ali firma: Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 5049000614
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog osebnega lista

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · vpisani dijak.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba, · podatki o splošnem učnem uspehu, · podatki o opravljenih izpitih, · podatki o napredovanju in · podatki o dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije, Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog zapisnikov sej šolske maturitetne komisije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog zapisnikov o izpitih, (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba, · podatki o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, · podatki o poteku izpita in doseženih ocenah, · izpitni rok ter · šolsko leto.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci šolskega centra, Gimnazije Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog zapisnikov o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba, · prijavo k maturi · poročila o uspehu pri seminarskih nalogah, vajah oziroma terenskem delu in · zapisnik o poteku ustnega oziroma pisnega maturitetnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog evidence o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·dijaki, ki so končali izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba · podatki o opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Katalog evidence podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · vpisani dijak.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba. · podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, telesna višina, voluminoziranost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v zaklenjeni omari v kabinetu športne vzgoje, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Katalog matične knjige

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče ter · predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije, Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni zastopnika.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Katalog evidence vpisanih ter evidence po letnikih, oddelkih in skupinah v dnevnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·vsi vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče ter · predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije, Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Katalog evidence o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba, · podatki o splošnem učnem uspehu ter · podatki o opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec, Gimnazije, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v zaklenjeni omari v zbornici, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni zastopnika.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Katalog evidence o dijakih, ki jih je obravnavala svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba, · družinska in socialna amneza, razvojna amneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih inštitucij: centra za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Katalog evidence prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ·prijavljeni kandidati za vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ·za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, · pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · predhodno pridobljena izobrazba ter · šolsko leto
 • Uporabniki zbirke: ·pooblaščeni delavci Šolskega centra Slovenj Gradec, Gimnazija. · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ·hranjeno v zaklenjeni omari v tajništva šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ·ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ·ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Katalog poročila o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; pristojne zbornice in · za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek dijaka, · spol, · datum, kraj, občina in država rojstva, · stalno in začasno prebivališče, · podatki o številu kandidatov, ki opravljajo maturo, · podatki o izpitnih rezultatih pri posameznem predmetu ter · podatki o splošnem uspehu mature.
 • Uporabniki zbirke: · pooblaščeni delavci Šolskega centra, Gimnazije Slovenj Gradec, · pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in · drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: · hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu šole in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku in · postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): · ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: · ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam