Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska c.
Naziv ali firma: General Motors Southeast Europe
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Udeleženci nagradne igre/križanke v edicijo Opel Novice (oktober 2005)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, udeleženci nagradne igre
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba žrebanja nagradne igre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: Izključno upravljalec za potrebe žrebanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejen dostop do listin in računalnikov: do listin in računalnikov imajo dostp le posebej pooblaščeni delavci, ki so opozorjeni na dolžnost varovanja osebnih podatkov ne glede na potek časa. Varovanje aplikacijskih programov in računalnikov, kjer so osebni podatki: uporaba ustreznih aplikacijskih programov, ki onemogočajo dostop do osebnih podatkov brez uporabe posebne kode, ki jo poznajo le posebej pooblaščeni delavci; varovanje prenosov po telekomunkacijskih omrežjih: prenosi niso predvideni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam