Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska c. 129
Naziv ali firma: DINERS CLUB SLO, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5781469000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma 5 let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi oz. po izpolnitvi vseh obveznosti do Diners Cluba.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek  Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča  EMŠO  Kraj rojstva  Davčna številka  Telefonska številka – mobilni, stacionarni  Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave. ZZZS, ZPIZ DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebne privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v sefu uprave družbe-tajništvo, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Vhod v prostore družbe je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v omarah. Vhod v arhiv je zaklenjen. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o imetnikih plačilne kartice Diners Club

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na imetnike Diners Club kartic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje dejavnosti: drugo kreditiranje - izdajanje plačilnih in kreditnih kartic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma 10 let po prenehanju članstva oz. po izpolnitvi vseh obveznosti do Diners Cluba.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, dekliški priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, številka osebne izkaznice ali potnega lista, bivališče, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefon, GSM, E-pošta,zakonski stan, predvidena vsota mesečne porabe, število vzdrževanih oseb v družini, uporaba drugih kartic, izbira datuma plačila računa, navedba, na kateri naslov želijo prejemati račune; naziv podjetja zaposlitve, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, delovno mesto, poklic, izobrazba, skupna delovna doba, telefon, faks, GSM, E-pošta; podatki o osebnih prejemkih, potrjenih od podjetja zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fascilkih, ki se nanašajo na posamezno serijo. Dva meseca se hranijo v fsciklih v pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v prostore je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki-mikrofilmi, CD. Vhod v arhiv je zaklenjeni in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/I.člen in 12.člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek  Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča  EMŠO  Kraj rojstva  Davčna številka  Telefonska številka – mobilni, stacionarni  Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih ognjevarnih sefih, omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/I.člen in 12. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek  Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča  EMŠO  Kraj rojstva  Davčna številka  Telefonska številka – mobilni, stacionarni  Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/I.člen in 12. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): 7/l.člen in 12.člen ZEPDSV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: b. Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek  Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča  EMŠO  Kraj rojstva  Davčna številka  Telefonska številka – mobilni, stacionarni  Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogo
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE KRATKOROČNO HRANIJO NA OBRAZCU ER-8: - Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek in starost delavca  Poklic ( naziv ) in kvalifikacija  Datum in ura nesreče  Kraj nesreče,doba zaposlitve na tem delu  Kdaj je bila nesreča prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nesrečo  kratek opis poškodbe( vir in vzrok)  izguba delovnih dni zaradi nesreče
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest, pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo, za v zakonu določene namene, za statistična raziskovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem opravljenega usposabljanja ali opravljenega preizkusa znanja. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se h
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE HRANIJO NA EVIDENČNEM LISTU: - Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek delavca  Datum in kraj rojstva  podatki o strokovni izobrazbi  roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje, vodenje, nadzorovanje del oz. nalog  podatke o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oz. naloge in izvedba dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu  seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja delavcev (ime in priimek, strokovna izobrazba,poklicna funkcija)
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest, pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o posebnih zdravstvenih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. in 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo, za v zakonu določene namene, za statistična raziskovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem opravljenega zdravniškega pregleda v podjetju. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot lis
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE HRANIJO NA EVIDENČNEM LISTU: e. Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek in starost delavca  Poklic ( naziv ) in kvalifikacija delovnega mesta  Strokovna izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest, pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev Ur.list RS št. 29/2003
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanj
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE HRANIJO NA EVIDENČNEM LISTU: - Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek in starost delavca  Poklic ( naziv ) in kvalifikacija  Opis del in nalog
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Vhod v pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v elektronski obliki. Vhod v arhiv je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o delavcih, ki so vključeni v sistem obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogo
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE KRATKOROČNO HRANIJO NA OBRAZCU ER-8: - Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek in starost delavca  Poklic ( naziv ) in kvalifikacija  Datum in ura nesreče  Kraj nesreče,doba zaposlitve na tem delu  Kdaj je bila nesreča prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nesrečo  kratek opis poškodbe( vir in vzrok)  izguba delovnih dni zaradi nesreče
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Vhod v odvetniško pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v odvetniško pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognje varnih omarah. Vhod v arhiv je zaklenjeni in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o delavcih, ki so v vključeni v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o delavcih, ki so vključeni v sistem prostovoljnega dodatnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Diners Clubu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE KRATKOROČNO HRANIJO NA OBRAZCU ER-8: - Identifikacijski osebni podatki:  Ime in priimek in starost delavca  Poklic ( naziv ) in kvalifikacija  Datum in ura nesreče  Kraj nesreče,doba zaposlitve na tem delu  Kdaj je bila nesreča prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nesrečo  kratek opis poškodbe( vir in vzrok)  izguba delovnih dni zaradi nesreče
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o organizaciji dela in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Vhod v odvetniško pisarno je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. Vstop v odvetniško pisarno je za zaposlene mogoč preko osebnih kartic. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognje varnih omarah. Vhod v arhiv je zaklenjeni in varovan z alarmnim sistemom. Vhod v prostore je zavarovan z alarmnim sistemom. Vstop za zaposlene je mogoč le z registracijo preko elektronskih kartic. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.I.RS,št.86/04),75.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci družbe Diners Club SLO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Enkrat mesečno brisanje podatkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. video posnetek posameznika 2.datum in čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo na trdem disku, ki se nahaja v zaklenjenih službenih prostorih enot družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnim evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov( Ur. I.RS. št.86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam