Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska cesta 109
Naziv ali firma: Vzajemnost - Zavod za založniško dejavnost Vzajemnost
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1640453
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov revije Vzajemnost

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki revije Vzajemnost, ni posebnih kategorij
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra naročnika oziroma plačnika, če ni ista oseba; priimek in ime naročnika, naslov (ulica in hišna številka), kraj in poštna številka, telefon, leto rojstva, elektronski naslov (neobvezno), način pridobitve novega naročnika: preko medijev, v društvu upokojencev, po pošti, preko znanca, s telefonskimi klici, trajanje naročniškega razmerja, način plačila: s položnicami ali preko trajnika. V primeru plačevanja preko trajnika tudi naziv banke ali hranilnice, pri kateri ima posamezni naročnik osebni račun in številka osebnega računa, kartica ugodnosti: DA/NE.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam