Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ciril Metodov trg 1
Naziv ali firma: CONVERTA d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2145456
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o pogodbenih strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, druge osebe civilnega prava, javne ustanove in tuje osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva,revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče družbenika, EMŠO, davčna številka, podatki o bančnem ali drugem računu, podatki o nakupih oziroma prodajah.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba s strani vodstva družbe in zaposlenih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe v skladu s Pravilnikom o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redno zaposleni v družbi Converta d.o.o., Ljubljana, pogodbeno zaposleni, študentje in dijaki na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, enotna matična številka občana, kraj rojstva( kraj, občina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), kraj dela (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca, zavarovalno dobo do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je invalid dela ali upokojenec, ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen, ali se ukvarja z dopolnilnim delom kot postransko dejavnostjo,datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oziroma delodajalca, podatke o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, podatke o bruto osebnem dohodku delavca, podatke o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, podatke o poškodovanem delavcu, podatke o poškodbi pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba s strani vodstva in računovodstva v družbi Converta d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe v skladu s Pravilnikom o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o družbenikih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, druge osebe civilnega prava, javne ustanove in tuje osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovanja družbe Converta d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče družbenika, EMŠO, davčna številka, podatki o bančnem ali drugem računu, podatki o nakupih oziroma prodajah deležev družbe.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba s strani vodstva, računovodstva družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe v skladu s Pravilnikom o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o zavezancih za plačilo terjatev do družbe oziroma pogodbenih strank družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo terjatev do zavarovalnice oziroma drugih oseb, ki so pooblastila družbo za izterjavo terjatev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovanja družbe Converta d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka spisa, identifikacijska številka zavarovanca, številka police/ponudbe/pogodbe, dokumenta, podatki o prebivališču, zaposlitvi, premoženju ter ostali osebni podatki oziroma drugi podatki, ki so potrebni za vodenje postopka izterjave.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba s strani zaposlenih v zavarovalnici, pogodbenih delavcev, ki izvajajo naloge v zvezi z reševanjem odprtih terjatev do družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe v skladu s Pravilnikom o varovanju podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam