Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska cesta 156
Naziv ali firma: Perspektiva d.d., Borzno posredniška družba
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5754194
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost zaposlenega za opravljanje posameznih del oziroma nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca, zaposlen za določen ali nedoločen delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog podatkov o naročilih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma stranke, številka trgovalnega računa, vrsta naročila, vrednostni papir, vrsta izročitve, količina, ene in omejitve.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog podatkov o poslih z vrednostnimi papirji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma stranke, tekoči račun ali hranilna vloga za fizične osebe oz. žiro račun za pravne osebe, datum opravljene storitve, številka zaključnice in obračuna, partner, vrsta posla, količina vrednostnih papirjev, tečaj, čas, znesek provizije in stroški.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog podatkov o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, delovni čas delavca, število dni letnega dopusta, podatki o bruto osebnem dohodku delavca, opis del delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. firma stranke, EMŠO fizične osebe oz. matična številka pravne osebe, davčna številka , tekoči račun ali hranilna vloga za fizične osebe oz. žiro račun za pravne osebe, številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (račun stranke oz. račun gospodarjenja), vrsta storitve, ki se opravlja za stranko (borzno posredovanje, gospodarjenje z vrednostnimi papirji stranke, odkupovanje in priprava novih izdaj, vodenje računov vrednostnih papirjev pri KDD, hramba vrednostnih papirjev, druge storitve), datum sklenitve pogodbe s stranko, druge podatke, če jih potrebuje pri poslovanju s stranko.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam