Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmarje pri Jelšah 133
Naziv ali firma: Občina Šmarje pri Jelšah, Sekretariat za splošne zadeve in družbene dejavnosti
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3240
Kraj: Šmarje pri Jelšah
Matična številka: 5024528000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih v upravnih organih in Evidenca zavarovancev po 21. točki 15. člena ZZZ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, ime, priimek, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, podatki o zavarovanjuÿ
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam