Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REGIJSKO VIŠJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE PTUJ
Sedež ali naslov: KREMPLJEVA ULICA 1
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1953931000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zavod zbira in obdeluje osebne podatke zaposlenih z namenom izvajanja pogodbe o zaposlitvi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko, davčno številko, tansakcijski račun, poklic, izobrazbo, delovni čas delavca v urah na teden, določila o določitvi in izrabi letnega dopusta, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je zaposlen v okviru javnih del, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja,datum prenehanja delovnega razmerja, soglasje delodajalca, razlog prenehanja delovnega razmerja, plača in drugi osebni prejemki ter izplačila v zvezi z delom ter evidenca izplačil, podatki o delovni knjižici, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o predhodnem in obdobnem zdravstvenem pregledu, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o opravljenem preizkusu iz varnosti pri delu in preizkusu iz požarne varnosti, podatki o seznanjenosti z obveznostmi in postopki zavarovanja osebnih podatkov
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, v posebnih primerih tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe, nepooblaščenim osebam pa je dostop do osebnih podatkov z raznimi ukrepi onemogočen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidnca o avtorskih in podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ali podjemno pogodbo z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po avtorskih in podjemnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, davčno številko, tansakcijski račun, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: Davčni urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe, nepooblaščenim osebam pa je dostop do osebnih podatkov z raznimi ukrepi onemogočen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca interesentov za študij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Interesenti za študij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje posameznikov o študiju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronska pošta
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v zaklenjeni in primerno zavarovani omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščene osebe, nepooblaščenim osebam pa je dostop do osebnih podatkov z raznimi ukrepi onemogočen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam