Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZDENKA POLANEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Patronaža in zdravstvena nega
Sedež ali naslov: Cankarjeva ul.3
Poštna številka: 2235
Kraj: SVETA TROJICA
Matična številka: 2329034000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca bolnikov patronažne zdravstvene nege.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege na območju občine Sveta Trojica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuirana zdravstvena nega bolnikov; uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja...
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki bolnikovin njihovih družinskih članov, naslovi, poklici, zaposlitev, izobrazba,zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze za specifične skupine bolnikov-varovancev ( novorojenčki, dojenčki, nosečnice,otročnice, starostniki, inalidi ...)
 • Uporabniki zbirke: Vaš naziv, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hrani zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa; zbirka osebnih podatkov, ki se vodijo ročno,se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je bil izdan dne 15.11.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam