Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dental Center d.o.o.
Sedež ali naslov: Cankarjeva ulica 23a
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2260743000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje zdravstvenega stanja, beleženje in obračun storitev, za kontrolo s strani zdravstvenih zavarovalnic in ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime inpriimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasnega dela nezmožnosti, zavarovalniški status, razlog obravnave, načrt zdravstvene nege
 • Uporabniki zbirke: Pacienti, izvajalci zdravstvenih storitev, ZZZS, Vzajemna d.v.z., Adriatic d.d., Triglav d.d., računovodski servis Domen Rožman s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v kartotečnih omarah in v računalniških bazah podatkov, oboje v zaklenjenih ambulantnih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam