Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MIŠO ŠIKMAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ESTETSKA KIRURGIJA MIŠO ŠIKMAN dr.med.
Sedež ali naslov: LITIJSKA c.45
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1459627000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime,EMŠO,telefonska številka,stalno oz.začasno prebivališče,podatki o zdravstvenem zavarovanju,podatki o zdravstvenih storitvah,zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik,zdravstveno osebje,ki sodeluje v procesu zdravljenja,programska hiša,na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi.Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori,v katerih se nahaja računalniška oprema,ki služi za obdelovanje podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo,kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb.Prostori so varovani s protivlomno napravo.Digitalna zbirka osemnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo,s sistemom gesel,profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami.Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s popdročja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom(76.člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam