Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jovan Mijatović
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zobna Ambulanta Laze
Sedež ali naslov: Laze 29
Poštna številka: 1217
Kraj: Laze v Tuhinju
Matična številka: 1442074000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vseh pacientov, ki jim nudijo pomoč v stomatološki ambulanti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so vpisani v register.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, zdravstveno Statistiko in obdelavo podatkov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno, oziroma do prenehanja opravljanja dejavnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca pacientov vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, poklic, splošni zdravstveni podatki, status zob in obzobnih tkiv
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, ZZZS, ZZV, Statistični urad, po potrebi sodišče in policija, na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente ter evidence pacientov) zdravnik, oz. podjetnik, hrani v posebni omari v ordinaciji. Prav tako tudi vso ostalo dokumentacijo, kjer so podatki fizičnih osebah. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo in ima dostop do njih le samostojni podjetnik in oseba, ki jo le ta za to pooblasti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam