Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): rasta tomc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: zasebna ord.spl.med.rasta dr tomc
Sedež ali naslov: tomšičeva 4
Poštna številka: 6000
Kraj: koper
Matična številka: 1232452000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zdravljenja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime,priimek,naslov,EMŠO,poklic,status invalidne osebe,status upokojenca,zdravstveno stanje,zgodovina bolezni,cepljenja,
 • Uporabniki zbirke: zasebna ordinacija splošne medicine Rasta dr Tomc
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v prostorih ordinacije, v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam