Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ŽAGAR DEJAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA ŽAGAR DEJAN DR.DENT.MED.
Sedež ali naslov: TRG M. TITA 7
Poštna številka: 5220
Kraj: TOLMIN
Matična številka: 1363905000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, EMŠO, NASLOV,TELEFONSKA ŠTEVILKA,ZDRAVSTVENO STANJE, PODATKI S KARTICE KZZ
 • Uporabniki zbirke: ZDRAVSTVENO OSEBJE, KI SODELUJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, ZZZS, ZAVAROVALNICE ZA DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPIZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV. PROSTORI ,V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ROČNO, SE HRANI V ZAKLENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, EMŠO, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, TRANSAKCIJSKI RAČUN, TELEFONSKA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, PRIDOBLJENA IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, ZZZS, ZPIZ, DAVČNI URAD RS, RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV. OSEBNI PODATKI ZAPOSELNIH, KI SE VODIJO ROČNO, SE HRANIJO V ZAKLENJENIH OMARAH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI VODENIMI PRI UPRAVNI ENOTI, ZZZS IN ZPIZ.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam