Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZAVOD APOLON
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRG SVOBODE 4 KOBARID
Naziv ali firma: ZAVOD APOLON
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZDRAVSTVENIH KARTONIH PACINTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJNJE ZDRAVSTEVNEGA STANJA OSEBE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV,EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA, TEL ŠT,ZDRAVSTVENO STANJE , STATUS INVALIDNE OSEBE, POKLIC, IZOBRAZBA, VRSTA ZAVAROVANJA,DATUM PREGELDOV, ANAMNEZA,TERAPIJA,NASLOV OSEBNEGA ZDRAVNIKA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ,ZAVAROVALNICE, ADRIATIC, TRIGLAV,VZAJEMNA, BOLNIŠNICE,AMBULANTE,OSEBNI ZDRAVNIKI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE IZVEN DELOVEGA ČASA ZAKLEPAJO, IN SO PROTI VLOMNO VAROVANI,VODIJO SE ELEKTRONSKO , POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE IZDAL ZAVOD APOLON DNE 10.10.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): S ČITALNIKOM ZDRAVSTENA IZKAZNICA BOLNIKA-ZZZS, TER OSNOVNEM IN DODATNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, TER OSEBNIH PODATKIH PACIENTOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam