Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E&A, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: POLZELA 124B
Poštna številka: 3313
Kraj: POLZELA
Matična številka: 1763423001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Do konca delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, poklic in izobrazba, delovne naloge in strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdr.zavarovanje Slovenije, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, kjer se hranijo podatki je zaklenjen izven delovnega časa. Zbirka je vodena ročno in shranjena v zaklenjeni kovinski škatli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Os. podatki se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Redno delovno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): do konca poslovnega leta v katerem se bo končalo delovno razmerje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirko vodi ročno pogodbeni računovodski servis in jo hrani zaklenjeno v ognjevarni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z drugimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Redno delovno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): do konca delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, delovne naloge in poklicna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Delovna inšpekcija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirko vodimo ročno in jo hranimo v zaklenjeni ognjevarni škatli
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam